Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas izglītības veicināšanas biedrība veiksmīgi īsteno projektu “Tu esi viens no mums’”

Kopš 2015.gada augusta “Aglonas izglītības veicināšanas biedrība” realizē projektu ‘’Tu esi viens no mums’’, Eiropas Ekonomikas zonas Finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas “NVO Fonds” projekta līguma Nr.2014.EEZ/PP/1/MIC/006/055.


Projekta ietvaros sadarbībā ar Aglonas internātvidusskolu tika izveidota ‘’Pēcpusdienas pietura’’ – brīvā laika pavadīšanas pakalpojums, kas ietver rehabilitācijas pasākumus, sociālo, radošo un digitālo prasmju pilnveidi. ‘’Pēcpusdienas pieturā’’ katru dienu notiek rosība. Bērni ne tikai spēlējas, bet arī iesaistās dažādās nodarbībās un aktivitātēs. Piemēram, pirms Ziemassvētkiem cepa piparkūkas. Paldies Aglonas veikalam “Vesko” un A/S “Vecā maiznīca”, kas sagādāja piparkūku mīklu.
Projekta laikā vienu reizi mēnesī sociālā riska ģimenēm, jauniešiem un bērniem ir iespēja saņemt psihologa un mākslas terapeita konsultācijas.
Katru nedēļu notiek teātra un muzikālās studijas, rokdarbu un galdniecības darbnīcu nodarbības, kur bērni un jaunieši apgūst dažādas praktiskas iemaņas un prasmes – mācās spēlēt ģitāru, apgūst prasmes improvizēt, darbojas ar koku, apgūst jaunas tehnikas rokdarbu darināšanā.
Septembra beigās tika organizēts vienas dienas sociāli koriģējošs brauciens uz Zemgales reģionu.
Tika īstenoti pirmie izglītojošie pasākumi apmācību programmas ‘’Bērns ar uzvedības traucējumiem izglītības iestādē, ģimenē, sabiedrībā – izaicinājumi un risinājumi’’ ietvaros.
Turpinām īstenot projektu.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

 

 

 

 

FOTOGALERIJA.

Informāciju un foto iesniedza:   Māra Ušacka, projekta ’’Tu esi viens no mums’’ asistente

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv