Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas jaunie vides pētnieki Rīgā

Foruma 1. kārta notika Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrā „Strops”, kuru koordinēja Aglonas novada interešu izglītības koordinatore Lolita Kaļāne. Šajā forumā piedalījās Priežmalas pamatskolas un Aglonas vidusskolas audzēkņi ar vairākiem interesantiem pētījumiem un eksperimentiem. 15. martā Latvijas Universitātē Ķīmijas fakultātē notika jauno vides pētnieku forums „Skolēni eksperimentē!” republikas kārta. Forumā varēja piedalīties vispārējās, speciālās un interešu izglītības iestāžu audzēkņi (līdz 9. klasei ieskaitot), kuri veikuši praktiskus, ar vidi saistītus pētījumus, novērojumus un eksperimentus.
Pētnieku forumā tika prezentēti 62 pētījumi un eksperimenti no dažādām Latvijas skolām. Nepilnu triju stundu laikā skolēniem bija iespēja prezentēt savu pētījumu, ka arī noskatīties citu skolu skolēnu veikumu. Pētījumi un eksperimenti bija ļoti dažādi.Tika rādīts un stāstīts, kā var iegūt elektrību no citrona, skābēta gurķa, kartupeļa. Meitenes no Mārupes stāstīja un rādīja, kā baloni var izturēt 40 kg smagu zēnu. Zēns no Gaigalavas pamatskolas stāstīja, cik svarīgi nemest batarejas atkritumu spainī, bet rūpīgi tās vākt un mest speciālajos konteineros. Ļoti iespaidīgs bija projekts „Inerce un līdzsvars ielu vingrošanā”, kuru prezentēja Pumpuru vidusskolas 9. klases zēni. Viņi ļoti interesanti stāstīja par līdzsvaru, rādīja eksperimentus, kā arī praktiski parādīja, kā darbojas šie fizikas likumi ielu vingrošanā. Šie zēni ieguva skatītāju simpātiju.
Republikas mērogā Aglonas novadu pārstāvēja Aglonas vidusskolas 1. klases skolēni: Dagnija Poļakeviča, Intars Punculis, Niks Kristiāns Karpovs ar savu pētījumu „Glābsim kokus!”. Savā pētījumā skolēni pētīja noslēpumiem pilno savu klases miskasti. Pētījuma rezultātā atklājās, ka klases miskastē nonāk ļoti daudz papīra atkritumi, kurus vēlāk var nodot makulatūrā un tādā veidā glābt kokus(1 tonna makulatūras – var izglābt 14 kokus). Jaunajiem pētniekiem pētījumā palīdzēja klasesbiedri un viņu draugi, kuri vāca papīra atkritumus un nesa uz laboratoriju kabinetā. Pētījumam triju dienu laikā tika savākts – 932 g makulatūras, ar draugu palīdzību tika savākts – 4 kg 151 g. Toties triju nedēļu laikā –14 kg 250 g makulatūras. Veicot pētījumu notika arī interesanti gadījumi. Ļoti daudz papīra atkritumus pētnieki atrada Kamīna klasē kamīnā! Šajā laikā tika atrasti un savākti krāsaini papīra gabaliņi un kartoni, žurnāli, avīzes, melnraksti, skiču lapas un t.t.. Procesā rādās ideja -  no savāktā papīra uztaisīt radošus darbiņus. Idejas tika meklētas bibliotēkā, interneta resursos, tika aptaujāti vecāki, draugi un skolotāji. Rezultātā no diplomu atgriezumiem ziemas vidū uzziedēja ziedi, kartona rullīši pārtapa par košiem taureņiem, no žurnāliem tapa dažādi putniņi, no avīzēm aplikācijas tehnikā tika uzburti sniegavīri un koki. Pētījumā tika iesaistīti arī vecāki, kuri gatavoja savus darbiņus. Dagnijas mamma no konfekšu kastēm uztaisīja ļoti skaistas ainavas ar ziemas un jūras motīviem. Izrādās,  no papīra atkritumiem var izveidot pat puķu statīvu, tā ideja pieder Dagnijas mammai!
Forumā pavadītā diena bija īpaša ar to, ka dažāda vecuma skolēniem bija iespēja piedalīties zinātnieku veidotajos eksperimentos. Viņi bija ļoti atraktīvi, jautri un ļoti zinoši. Eksperimentos viņi izmantoja sauso ledu, dažas ķīmiskās vielas, gāzi, universālo līdzekli „Fairy”. Eksperimentos varēja vērot miglu, brīnīties par lieliem burbuļiem, izbaudīt uz savas ādas bailīgo eksperimentu, ko nevajadzētu mēģināt darīt mājas apstākļos un bez pieaugušo klātbūtnes.
Par šajā dienā redzēto, dzirdēto un jauniegūto Aglonas vidusskolas 1. klases foruma dalībnieki raksta:
„Esmu ļoti priecīga, ka mēs varējām braukt uz Rīgu un piedalīties Jauno vides pētnieku forumā ar savu prezentāciju “Glābsim kokus”. Mūsu uzdevums bija pastāstīt par makulatūras izmantošanas iespējām un parādīt dažas jaukas idejas. Es uzzināju daudz interesanta, piemēram, kā izmantojot kartupeļus, gurķus un citronus var ražot elektrību. Patika eksperiments ar baloniem. Ļoti interesanti bija ielu vingrotāji. Ceru, ka labi mācoties un strādājot, nākošajā gadā arī būs iespēja piedalīties tādā eksperimentu pasākumā. Liels paldies mūsu skolotājai Vijai!” –  Dagnija Poļakeviča
„Ar braucienu esmu ļoti apmierināts. Patika stāstīt par savu eksperimentu. Interesanti bija klausīties un redzēt citus eksperimentus. Vislabāk patika vingrošanas eksperiments. Braucot mājās jūtos noguris no tālā ceļa.” – Intars Punculis
.„Es šajā pasākumā piedalījos ar prieku! Man ļoti patika eksperiments, kur vingroja 3 puiši, tas bija aizraujoši! Paldies, par to man jāsaka manai audzinātājai Vijai Kovaļkovai. Pēc pasākuma es ieguvu daudz jaunu zināšanu!” – Niks Kristiāns Karpovs
Tādi forumi ļoti pozitīvi ietekmē gan skolēnus, gan skolotājus. Skolēnos tie izraisa interesi mācīties, uzzināt ko jaunu, papildināt iegūtās zināšanas, prasmi prezentēt un dalīties savās zināšanās ar citiem, kas mūsdienās ir ļoti būtiski. Skolotājos šī pieredze rada prieku un gandarījumu par skolēnu paveikto, rodas jaunas idejas turpmākajai pedagoģiskajai darbībai. Esiet droši un pārliecināti savās zināšanās, uzdrošinieties parādīt tās citiem!”
Foto un raksts: Aglonas vidusskolas 1. klases skolotāja Vija Kovaļkova