Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas jaunieši prezentē savu novadu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) rīkotajā Latgales reģiona izaugsmes forumā „Tavā varā!” – Jauniešu dienas diskusijās, kas 1.novembrī notika Daugavpils universitātē, savu redzējumu par novada stiprajām pusēm, par jauniešu sadarbību ar pašvaldībām un kopīgi realizētiem projektiem stāstīja Aglonas novada vidusskolas skolēni – Liāna Putāne, Juris Lubāns, Jānis Rajeckis -,  Krāslavas novada vidusskolas skolēni, Daugavpils Universitātes (DU) studenti. Diskusijā par šiem tematiem iesaistījās novadu jaunatnes lietu speciālisti, dažādu jauniešu biedrību pārstāvji, kā arī Ludzas, Ilūkstes, Viļānu, Daugavpils, Preiļu, Aglonas, Krāslavas novadu pašvaldību pārstāvji.

VARAM Valsts attīstības plānošanas departamenta direktora vietniece Ilona Raugze uzsvērusi: „Jaunieši ir gatavi saistīt savu dzīvi ar dzimto novadu vai pilsētu, vēlas ieguldīt savas zināšanas, idejas un entuziasmu teritorijas un ikdienas procesu attīstībā. Tas ir būtisks priekšnosacījums ne tikai pašu jauno cilvēku, bet arī citu pilsētas, novada vai reģiona iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā. Tas, ka jaunieši saglabā savas saites ar dzimto vietu, iesaistās savas dzīves vietas labiekārtošanā, kultūras daudzveidošanā, izglītības un izziņas procesos, kā arī viedokļu un vērtību izplatīšanā, ir svarīgi visas Latvijas attīstības kontekstā. Jaunieši Latgalē, diskutējot un uzstājoties Latgales izaugsmes forumā, apliecinājuši, ka vēlas un var iesaistīties. Protams, te nozīmīgs aspekts ir tas, vai jauno cilvēku idejas un iedvesma nonāk pašvaldībās, kuras to iekļautu attīstības plānos un ņemtu vērā reālos projektos.”

Pēc piedalīšanās forumā Aglonas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ineta Valaine atzina: „ Viens no būtiskiem secinājumiem pēc sarunām Jauniešu dienā ir tas, ka jaunatnes lietu speciālista postenis ir ļoti nepieciešams ikvienā pašvaldībā, un šī speciālista viens no svarīgākajiem uzdevumiem – nodrošināt informācijas apmaiņu un iespēju dalīties pieredzē un idejās. Savukārt jaunieši pauda arī viedokli, ka, ja pašvaldībām būtu iespēja informēt iedzīvotājus par notikumiem novadā vai pilsētā, izmantojot mūsdienu operatīvos medijus – piemēram, sociālos tīklus Twitter.com vai Draugiem.lv, viņi plašāk un ātrāk uzzinātu par pasākumiem vai kādām arī jauniešiem interesantām sanāksmēm, kur paust savu viedokli un idejas un kurās viņi labprāt piedalītos.”

Diskusijā demonstrētās prezentācijas ikvienam interesentam ir pieejamas Reģionu izaugsmes forumu mājas lapā www.tavavara.lv., savukārt mūsu mājas lapā izvietojam Aglonas vidusskolas skolēnu sagatavoto prezentāciju:

Mans nākotnes Aglonas novads (PDF formātā, 7 MB)