Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas Maizes muzejam pasniegta kultūras zīme “Latviskais mantojums”

Lai godinātu un rādītu latviskās kultūras un sadzīves mantojumu, 24. oktobrī Latvijas lauku tūrisma uzņēmēji tika apbalvoti ar kultūras zīmi “Latviskais mantojums”.
Šogad tā ir otrā reize, kad tūrisma uzņēmējiem tiek piešķirta atzinības zīme par latviskiem ēdieniem, tradīcijām, amata prasmēm un latvisko vidi. Atzinību par ieguldīto darbu saņēma 16 latviskuma daudzinātāji, tostarp arī Aglonas Maizes muzejs.

Pasākums Igates pilī pulcināja kopā gandrīz 200 tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs” biedru, sadarbības partneru un ārvalstu viesu, lai atskatītos arī uz sasniegto pagājušajā gadā, paveikto 20 gados, pārrunātu aktualitātes lauku tūrismā un pateiktos cilvēkiem par latviskās identitātes saiknes saglabāšanu ar mūsdienu dzīvi, demonstrējot to tūrismā.
Zīmi “Latviskais mantojums” Aglonas Maizes muzeja vadītāja Vija Kudiņa saņēma par maizes kultūras daudzināšanu.
Apsveicam!
Zīmes saņēmējiem plānots informatīvs atbalsts, lai vietējie un ārvalstu ceļotāji atpazītu latviskā mantojuma vietas Latvijā. Latviskā mantojuma zīme tiek piešķirta kopš 2013. gada pavasara sadarbībā ar LR Kultūras ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību.
Vēl šī zīme tika pasniegta:
Dagdas folkloras kopai “Olūteņi”" par latgaliešu svētku un godu tradīciju daudzināšanu;
Ilzei Stabulniecei no z/s “Klajumi” par zirgkopības tradīciju uzturēšanu;
Mediņu ģimenei no “Ausekļa dzirnavām” par latvisku tradīciju un amatu daudzināšanu un latvisko darbarīju kolekcijas uzturēšanu;
Lidijai un Jurim Lubāniem no z/s “Juri” par latvisku vidi savās lauku mājās un siera gatavošanu;
Dainim Rakstiņam un Ilonai Gruševai (IK “Kolnasāta”) par Latgales alus brūvēšanu;
Gunāram Igaunim no “Senlaiku mūzikas un instrumentu darbnīcas” par tradicionālo muzicēšanu un mūzikas instrumentu daudzināšanu;
Mārai un Aivaram Liepiņiem no Ltd “Līcīši” par kazkopības tradīciju uzturēšanu un siera gatavošanu;
Zanei un Jānim Vaivodiem (Rojas zvejnieku mielasts) par piekrastes zvejnieku tradīciju uzturēšanu;
Latgales podniekam Aivaram Ušpelim par tradicionālo amatu prasmju uzturēšanu;
“Mikjāņu” mājas saimniekiem par latvisku sētu un arhitektūru kā arī niedru jumtu likšanu;
Čākuru ģimenei no “Koņu dzirnavām” par tradicionālo amatu prasmju uzturēšanu;
Slavinsku ģimenei no “Spēlmaņu kroga” par suitu ēdienu un tradīciju daudzināšanu;
Vainovsku ģimenei no “Lejas Brežģiem” par latvisku ainavu un latvisku amatu prasmju daudzināšanu;
podniecei Igrīdai Žagatai no radošās darbnīcas ”Cepļi” par latviskās podniecības tradīciju attīstīšanu.

Vairāk par Latviskā mantojuma zīmi var uzzināt “Lauku ceļotāja” mājas lapā www.celotajs.lv

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv