Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novadā 23 jauni velosipēdisti, augustā “Ar veļiku pa Aglyunu”

Aglonas pagasta iniciatīvas grupa “ Velomīļi” vairākus gadus pēc kārtas ir rīkojuši sarīkojumus velomīļiem, kas veicina nevien lietderīgu  un veselīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju, bet arī  ceļu satiksmes drošības noteikumu ievērošanu.   27. aprīlī Aglonas vidusskolas telpās sadarbībā ar CSDD darbiniekiem Aglonas pagasta iniciatīvas grupa “ Velomīļi”  aicināja  noskatīties filmu par CSN, bet pēc tam nokārtot  eksāmenu un saņemt velosipēda vadītāja apliecību.

Uz vietas varēja arī nofotografēties ne tikai velosipēda vadītāja  apliecībai, bet arī citiem dokumentiem. Eksāmena kārtotgribētāji bija ieradušies no Aglonas internātvidusskolas, Grāveru pamatskolas un Aglonas vidusskolas, kopā 55 cilvēki.  Veiksmīgi eksāmenu nokārtoja un apliecības saņēma 23 dalībnieki.

Pateicību par atbalstu izsakām  Aglonas vidusskolas , Grāveru pamatskolas un Aglonas internātvidusskolas vadībai un skolotājām, kā arī Preiļu CSDD pārstāvim Andrim Strodam.

Turpinot tradīciju, Aglonas pagasta iniciatīvas grupa “ Velomīļi” atgādina, ka arī šogad augusta beigās ir paredzēts ikgadējais pasākums “ Ar veļiku pa Aglyunu”. Šo pasākumu rīkos iniciatīvas grupas dalībnieki: Ingūna Barkeviča; Ināra Ukina; Anita Anna Bartuša; Ineta Valaine; Andris Kurmis; Guntis Kurcenbaums;  Ņina Kurme; Oksana Spīķe un Edgars Urbanovičs.