Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada aizbildņi apmeklē apmācības

2015.gada jūnijā bāriņtiesas telpās notika Aglonas novada aizbildņu apmācība, atbilstoši MK noteikumiem, Bāriņtiesu likumam par aizbildņu apmācību.

Psiholoģe Liena Fedotova pastāstīja par bērna attīstības un saskarsmes īpatnībām dažādos vecumposmos, par konfliktu risināšanas iespējām, tika analizētas dažādas situācijas ģimenē.
Bērnu ārste Olga Korniševa sniedza informāciju par pirmās palīdzības sniegšanas iespējām, bērna aprūpi dažādos vecumposmos.
Aglonas novada bāriņtiesas darbinieki iepazīstināja ar likumdošanas niansēm aizbildnības jautājumos, aizbildņa pienākumiem un atbildību, kā arī ar sociālajām garantijām, kad aizbilstamais ir sasniedzis pilngadību. Aizbildņi tika iepazīstināti ar Bērnu tiesību aizsardzības likumu, kas paredz ne tikai bērna tiesības, bet arī bērna pienākumus.

 

Informāciju un foto iesniedza: Valentīna Krīvāne, Aglonas novada Bariņtiesas vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv