Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada apbalvojumi “Gada balva” ir pasniegti

Saturs atjaunots: 25.11.2020.

Turpinot iepriekšējo gadu tradīciju, pirms valsts svētkiem apzināt aktīvākos, darbīgākos  cilvēkus novadā un novērtēt viņu sasniegumus un ieguldījumu novada attīstībā,  Aglonas novadā tika apbalvoti 12  novada iedzīvotāji.  Tie ir cilvēki, kas dzīvo mums blakus, viņi ir ne tikai profesionāļi savā jomā, bet arī mīloši un gādīgi ģimenes cilvēki, kas tur godā latviešu darba tikumu. 


Ievērojot Ministru kabineta noteiktos ierobežojumus Covid-19  izplatības mazināšanai, apbalvojums tika pasniegts šī gada 17. novembrī katrā pagastā atsevišķi. Lai arī svinīgo pasākumu nevarēja apmeklēt visi gribētāji, apbalvojamajiem netrūka siltu un sirsnīgu apsveikumu un ziedu. 2020. gada nominantiem kopā ar atzinības rakstiem tika pasniegta naudas balva 100 eiro apmērā.

Aglonas pagasts
Valentīna Mihailova

Valentīna Mihailova ir dzimusi Rīgā, bet Aglonā ir uzsākusi skolas gaitas. Pēc Aglonas vidusskolas absolvēšanas ir mācījusies Daugavpils pedagoģiskajā institūtā, ieguva vēstures un sabiedrības mācības skolotāja kvalifikāciju. Pēc augstskolas strādājusi Aglonas vidusskolā par laboranti, tad pārgāja uz bērnu dārzu, uzsāka skolotājas darba gaitas. Valentīna Mihailova ir Aglonas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja no 1987. gada 3. marta. Valentīna ir papildinājusi savas zināšanas, mācoties Latvijas Universitātē, ieguva pirmsskolas skolotāju kvalifikāciju 2002. gadā, savukārt 2005. gadā ieguva maģistra grādu pedagoģijā.
Bērnu audzināšana nav tikai viņu pieskatīšana, tas ir ilgstošs process, kad caur spēli bērnam tiek iemācītas dažādas prasmes. Iestādē tiek koptas un saglabātas tradīcijas, rīkoti svētku pasākumi: Maizes diena, Tēva diena, Mātes/Ģimeņu diena, Latvijas dzimšanas diena, gadskārtu ieražu svētki, Ziemassvētki, tematiskie pasākumi un bērnu radošo darbu izstādes. Bērniem tiek rīkotas ekskursijas, teātra apmeklēšana.  Iestādes telpas ir estētiski noformētas. Šajā mācību gadā veikts remonts  “Taurenīšu ” grupā: sakārtota kanalizācijas sistēma, nomainīta visa santehnika, nomainītas grīdas un sienas flīzes, krāsotas sienas un griesti. Vēl tika nomainīti apkures katli , pārejot uz kurināšanu ar granulām. Rūpējoties par bērnu drošību, iestādē uzstādīta signalizācija un dūmu detektori. Tiek ievērotas visas ugunsdrošības prasības.
Kā vadītāja domā par iestādes darbinieku- skolotāju izglītības kvalifikācijas līmeņa celšanu: piedaloties apmācībās, pieredzes apmaiņas pasākumos.
PII tiek rakstīti un realizēti dažādi projekti: šogad projekta “Darbīgās kopienas” ietvaros Aglonas PII pagalmā tapa “Sajūtu taka”. Projekts īstenots sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā. Kopā ar bērnu vecākiem tika labiekārtota teritorija: izveidota Sajūtu taka, uzstādīti soliņi.
Izglītības iestādes kolektīva Valentīnas Mihailovas vadībā strādā, lai radītu patīkamu iestādes mikroklimatu, kurā būtu patīkami uzturēties gan audzēkņiem, gan skolotājiem, gan personālam, gan vecākiem. Valentīna Mihailova visu mūžu veltījusi izglītībai, šogad aprit 43 gadi, kopš Valentīna Mihailova strādā par pedagogu. Valentīna ir radoša personība, mīl dabu, aktīvu atpūtu, ceļojumus, ir labsirdīga un optimistiska.

Juris  Laizāns

Aglonas novada domes autovadītājs Juris Laizāns strādā novada domē 26 gadus, kopumā par šoferi – 52 gadus, 2019. gadā nosvinējis 70. jubileju. Jurim ir liela atbildības sajūta pret savu darbu, līdz šai dienai nav neviena soda par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu. Vienmēr ir ļoti atsaucīgs un izpalīdzīgs, nekad neatteiks palīdzēt pat vēlā vakara stundā. Tāpēc viņam ir ļoti labas attiecības gan ar kolēģiem, gan pārējiem Aglonas novada darbiniekiem.
Juris Laizāns dzimis 1949. gadā Rēzeknē. Tas bija sarežģīts laiks pēc kara, Latvija tikai sāka atkopties no kara radītajām sekām. Ģimene viņam bija vienkārša, māte bija šuvēja. Viņš bija vienīgais bērns ģimenē. Viņam bija daudz draugu, jo tajā laikā cilvēki bija daudz draudzīgāki un izpalīdzīgāki.
19 gadu vecumā Juri iesauca Padomju armijā.  Atgriezies no armijas, sāka strādāt kā šoferis-tālbraucējs uz smagās kravas mašīnas. Deviņi gadi pavadīti, braucot tālajos reisos plašajā Padomju Savienībā. Pabijis 300 km aiz Sverdlovskas, Krasnodarā, kalnos Altajā un daudzās citās tālākās un tuvākās vietās. Latviju autovadītājs ir izbraukājis krustu šķērsu. Tas ir neticami, bet Rīgā Juris ir pabijis aptuveni 1500 reižu.   Ja saskaitītu visus kopā nobrauktos kilometrus, iznāktu, ka J.Laizāns vairāk kā 12 reizes ir apbraucis ap zemeslodi. Brīvajā laikā nodarbojas ar makšķerēšanu. Aktīvi darbojas Aglonas Kultūras centra dramatiskajā teātrī. Patīk vakaros iziet ārā nūjot vai vienkārši vakara pastaigā. Bet viena no viņa sirdslietām ir kalpot Dievam. Viņš piekalpo Bērzgales baznīcā, vienmēr rūpējas, lai pirms Sv. Mises viss tiktu sagatavots, un baznīcā būtu kārtība. Apmāca arī divus jaunos ministrantus- Ričardu un Sandri.
Jurim ir divi dēli- Pēteris un Andris. Vecākais dēls strādā Rēzeknes autobusu parkā par autobusa šoferi, jaunākais ir NBS vecākais leitnants.  Ir divas mazmeitas un divi ļoti braši mazdēli. Kad nomira Jura sieva viņam bija ļoti grūti palikt vienam ar mazu meiteni, audžumeitu. Bet viņš cīnījās, zināja, ka būs grūti, bet nepadevās. Un ar apkārtējo draugu palīdzību turpināja viņas audzināšanu. Juris vienmēr meiteni atbalsta, vienmēr dod padomu kā labāk rīkoties. Vienmēr ir viņas aizstāvis. Jau no bērnības viņš  mācījis Annai būt patstāvīgai, izpalīdzīgai.
Juris ir interesants sarunu biedrs, jo viņam ir liela dzīves pieredze un daudz interesantu stāstu.
Audžumeita par viņu saka tā: „Un ja arī man reizēm šķiet, ka tas, ko viņš man saka ir nepareizi un tas man nepatīk, es zinu, ka viņš to saka un dara visu manā labā.  Par to, ko es esmu sasniegusi man ir jāpateicas savam vectēvam. Viņš ir mans stimuls nepadoties un doties tālāk, pat tad, ja man šķiet tam vairs nav nekādas jēgas. Vectēvs ir ar diezgan stingru raksturu, tāpēc vienmēr visam ir jābūt kārtībā, bet aiz tā visa slēpjas ļoti saprotoša un mīloša sirds. Paldies, par visu ko manā labā esi darījis”

Irēna Ancāne


Dzimusi 1939. gada 28. janvārī. Irēna Ancāne dzīvo Jaunaglonā kopš 1964. gada. Gandrīz viss viņas darba mūžs ir pavadīts Jaunaglonas arodskolā, kur viņa ir strādājusi par bibliotekāri. Irēna Ancāne veltījusi savu laiku pašdarbības attīstībai: dibināja amatierteātri, vokālo ansambli, daiļlasīšanas pulciņu. Šajās aktivitātēs tika iesaistīti arodskolas audzēkņi un arī darbinieki. Ar audzēkņiem piedalījās rajona skolu dziesmu svētkos. Rīkoja interesantus Zinību dienas pasākumus. Daudz darba ieguldījusi arodskolas muzeja izveidei, savāca un apkopoja materiālus par arodskolas vadību, darbiniekiem, mācību grupām un izlaidumiem. Viesi, kas apciemoja arodskolu, tika aicināti uz muzeju iepazīties ar skolas vēsturi. Pie arodskolas tika uzstādīta Aloizam Brokam veltīta plāksne. Irēna Ancāne ir apbalvota ar medaļu “Darba veterāns”. Kaut arī Irēna Ancāne ir cienījamā vecumā, tomēr interese par notiekošo mūsu novadā, valstī un pasaulē ir nemaināma, labprāt lasa grāmatas. Viņa ir īsta Latgales patriote.

 Šķeltovas pagasts
Natālija Motiļkova

Natālija Motiļkova ir izaugusi, dzīvo un strādā Šķeltovā. Viņa ir ieguvusi augstāko pedagoģisko izglītību. 25 gadus Natālija nostrādāja Šķeltovas pamatskolā par pirmsskolas vecuma bērnu audzinātāju. Paralēli no 1997. gada strādā bāriņtiesā, kur darbs saistīts ar bērnu tiesību aizsardzību, audžuģimenēm, nelabvēlīgām ģimenēm. Veic notariālās darbības. Natālija Motiļkova pastāvīgi paaugstina savu kvalifikāciju, papildina zināšanas, apmeklējot kursus un seminārus.
Pašlaik Natālija turpina strādāt Šķeltovas pagasta pārvaldē: pilda bāriņtiesas locekļa, saimniecības pārziņa pienākumus, kā arī Sarkanā Krusta Šķeltovas nodaļas vadītājas pienākumus. Natālija ir atsaucīga, disciplinēta, pilda uzticētos pienākumus  ar lielu atbildības sajūtu. Pagastā viņa ir cilvēks pie kura var griezties ar savu jautājumu vai problēmu. Ar savu pieredzi un zināšanām Natālija noteikti palīdzēs un atradīs risinājumu. Natālija ir aktīva, piedalās pagasta kultūras un sporta pasākumos, palīdz to organizācijā un norisē. Natālija ir rokdarbniece, viņas darbi silda un priecē cilvēku sirdis. Iedzīvotājiem ir iespēja tos aplūkot Šķeltovas TN un bibliotēkā rīkotās izstādēs. Natālija ir gaiša, zinoša, spēcīga personība, kuras paraugam var sekot daudzi.

Ilze Apine

Ilzei Apinei bija sapnis atgriezties vectēva mājās piepildījās, kad viņa visu pameta un pārcēlās dzīvot Šķeltovas pagastā. Vectēva māja  netika apdzīvota daudzus gadus, apkārtne aizauga ar nezālēm. Bet Ilzes Apines ģimenes darba mīlestība un neatlaidība vainagojās ar uzvaru par “džungļiem”. Katrs zemes pleķītis pie mājas sakārtots, izrotāts ar ziedošiem rožu krūmiem. Ilzei labi palīgi: divi dēli Justs un Rūdolfs, meitas Beāte un Agnija. Lai nodrošinātu iztiku lielajai ģimenei, Ilze savā saimniecībā nodarbojas ar gaļas liellopu audzēšanu, vistkopību. Tika uzcelta liela siltumnīca stādu un dārzeņu audzēšanai. Bioloģiskajā saimniecībā tiek audzēti arī dārzeņi, Katru nedēļu lauku labumi tiek nogādāti uz Rīgu pastāvīgajiem klientiem. Ilze ir cilvēks, kurš dzīvi laukos uzsāka no nulles. Pārvarēja krīzi gan valstī, gan ģimenē un viena pati audzina četrus bērnus. Audzina mīlestībā pret darbu, dzimteni. Abi dēli prot strādāt ar lauksaimniecības tehniku, meitas ir neaizvietojami palīgi saimniecībā. Lai viss izdodas Ilzei arī turpmāk!

Igors Šipulins

Igors Šipulins dzīvo ar ģimeni Šķeltovas pagastā. Izaudzināti un izskoloti divi bērni. Abiem ir augstākā izglītība: dēls Maksims strādā informācijas un tehnoloģijas nozarē, meita Linda audzina divus dēlus. Igors ir profesionāls autovadītājs. Šķeltovas pagasta pārvaldē strādā 10 gadus par vieglās automašīnas autovadītāju. Igors ir zinošs, ar lielu atbildības sajūtu pilda viņam uzticēto darbu. Pilnībā pārvalda jautājumus, kas skar viņa profesiju. Katru gadu, sākoties mācību gadam skolās, viņš vadā Aglonas bazilikas Kora skolas audzēkņus. Viņam bieži jāstrādā arī brīvdienās, jo kultūras, sporta un sabiedriskie pasākumi tiek rīkoti arī sestdienās un svētdienās. Igors ir ļoti atsaucīgs cilvēks, neaizdomājoties gatavs vienmēr palīdzēt jebkurā dzīves situācijā- vai tas ir bērns vai sirmgalvis. “Nē, negribu, nevaru” – šie vārdi ir sveši Igoram. Ātri atrod kopējo valodu, jo viņam ir liela humora izjūta, ar kuras palīdzību viņš tiek pāri visām dzīves grūtībām un šķēršļiem. Ir godīgs. Igoram patīk dzeja, viņš ir aktīvs, ar patiesu prieku piedalās pagasta sabiedriskajā dzīvē.

Kastuļinas pagasts
Svetlana Pokšāne

Svetlana Pokšāne strādā Kastuļinas pagasta pārvaldē jau 30 gadus. Grāmatvedes-kasieres darbs ļāva iepazīt cilvēkus un izprast viņu vajadzības. Prasmes, kuras tika gūtas darbā ar cilvēkiem, mudināja Svetlanu pievērsties sociālajam darbam pagastā. Ilgajā darbā gūtā pieredze palīdz sniegt iedzīvotājiem kvalitatīvu palīdzību visdažādākajās situācijās, rast risinājumus problēmām, kurās nonākuši cilvēki. Gadījumi ir dažādi, reizēm pat traģiski. Svetlanas iejūtīgums, empātija, profesionālisms un darba pieredze sniedz cilvēkiem atbalstu, kurš tajā brīdī ir visvairāk vajadzīgs.

Ausma Saratova

Ausma Saratova ir Kastuļinas pagasta bibliotēkas vadītāja. Atbildīga, uzņēmīga, godprātīga. Ilgus gadus strādājusi Priežmalas pamatskolā par krievu valodas un sākumskolas skolotāju. Tagad vada pagasta un skolas bibliotēku. Aktīvi iesaista lasītājus Valsts Kultūrkapitāla fonda  kultūras programmas “Bērnu (jauniešu) vecāku žūrija”. Katru gadu organizē jaunajiem lasītājiem ekskursijas, kuru laikā apmeklē citu novadu bibliotēkas, iepazīstas ar to piedāvājumus. Ausma organizē literāri-muzikālās pēcpusdienas, kurās dalībnieki klausās dzeju, piedalās grāmatu prezentācijās.

Vjačeslavs Pokšāns

Vjačeslavs ir Kastuļinas pagasta saimniecības pārzinis. Punktuāls, apzinīgs, centīgs, sava darba veicējs. Godprātīgi pilda darba pienākumus. Pateicoties Vjačeslava prasmēm, pagastā ir realizēti vairāki biedrības “Ilzes Krasti” projekti. Ir labiekārtots pagasta sporta laukums, atjaunots informācijas stends, izveidota brīvdabas pasākumu norises vieta. Aktīvs mednieku kolektīva dalībnieks.

Grāveru pagasts
Vera Jemeljanova

Ikvienam no mums ir sava misija, kura dota kā superspēja, lai palīdzētu citiem. Vera Jemeljanova ir Grāveru feldšeru punkta sargeņģelis. No 2015. gada Vera strādā punktā, nodrošinot iedzīvotājiem pirmo medicīnisko palīdzību, slimību profilakses pakalpojumus. Darba stāžs medicīnā ir ļoti liels – 40 gadi neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā. Iegūta liela profesionāla pieredze. Grāveru pagasta iedzīvotāji ciena Veru un gandarīti, ka viņa gatava palīdzēt ikvienam un jebkurā brīdī, neskatoties uz diennakts laiku. Katram, kas vēršas pēc palīdzības tiek dots gudrs padoms un ieteikums. Cilvēkiem ir drošības sajūta, zinot, ka blakus ir zinošs speciālists un draugs kā Vera. Tas ir īpaši svarīgi mūsdienu apstākļos.

Vadims Skorodihins

Par tādu kā Vadims var lepni un pārliecināti teikt – spēkavīrs. Stingra stāja, stiprs rokasspiediens kā kalējam un jautra daba. Lai ko iesāk, viss viņam sokas. Vadims ir Grāveru pagasta iedzīvotājs un daudzbērnu tēvs. Jau vairāk kā desmit gadus dzīvo ar ģimeni mājā ar nosaukumu “Smiltaines”. Viņa vectēvs tik prasmīgi uzcēla māju, ka neviens baļķis nav iepuvis. Acīmredzot vectēva gēni tika nodoti arī Vadimam: jau mazotnē viņš paņēma rokās galdnieka cirvi un līdz šim brīdim, strādājot par mehanizatoru smilšu karjerā, paspēj nodarboties ar savu hobiju – būvniecību.
Brīvo laiku Vadims pavada ar ģimeni, darbojoties sabiedrības labā. Labiekārtojot savu teritoriju, Vadims izraka mākslīgos dīķus dīķus, kur vēlāk sāka rīkot makšķernieku sacensības starp Aglonas novada iedzīvotājiem. 2019. gadā saņēma balvu par ražigākajiem un gleznainākajiem dīķiem novadā. Makšķernieku sacensības tiek rīkotas ne tikai vasarā, bet arī ziemā uz ezera. Vadims aktīvi piedalās gan pagasta, gan novada pasākumos, kur sniedz palīdzību  dažādās jomās- no virtuves darbiem līdz būvniecībai.

Ivans Račiks

Ja runā par cilvēkiem, mūsu novada patriotiem, kuri palika savos laukos, nevis devās prom iekarot pilsētās vai svešas valstis, tad ar lepnumu varam nosaukt Ivanu Račiku. Viņš savu dzīvi veltīja Grāveriem. Te viņš sāka skolas gaitas, izveidoja ģimeni. Pēc skolas absolvēšanas strādāja sovhozā. Un visu laiku nodarbojas ar lauksaimniecību, palīdzot arī kaimiņiem lauku darbos. Jau 30 gadu strādā Grāveru pagastā par autovadītāju.  Ivans Račiks pēc kolēģu domām ir atbildīgs, punktuāls, labsirdīgs un pieklājīgs šoferis. Tieši viņš izvadā katru dienu bērnus uz nodarbībām. Bērnu vecāki ir pārliecināti, ka viņu atvases ir uzticamās rokās. Ivanam ir savs vaļasprieks – makšķerēšana. Savu brīvo laiku viņš labprāt pavada uz ezera. Mēs esam lepni, ka mums ir tādi cilvēki!

Pašvaldība pateicas visiem, kas izvirzīja novada iedzīvotājus Aglonas novada apbalvojumam.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv