Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada atklātās slēpotāju krosa sacensības

2014. gada 9. oktobrī tiek organizētas atklātās slēpotāju krosa sacensības.

 1. MĒRĶIS UN UZDEVUMS
 • Popularizēt skrējienu kā vienkāršāko, pieejamāko aktīvās atpūtas veidu.
 • Iesaistīt Aglonas novada skriet gribētājus.
 • Pilnveidot fizisko sagatavotību un dažādot treniņu nodarbības dažādu sporta veidu sportistiem.
 • Atjaunot slēpotāju krosa un slēpošanas tradīcijas Aglonas novadā.
 1. VIETA UN LAIKS

 Sacensības notiek Aglonā 2014.gada 9.oktobrī. Pulcēšanās un numuru saņemšana Aglonas sporta hallē no 8.30 – 9.40. Izbraukšana uz trasi 9.45. sacensību sākums 10.30

3. DALĪBNIEKU GRUPAS

 Vīrieši

 1. 2000.g.dz un jaunāki-   3 km              
 2. 1999.g.dz – 1998.g.dz – 3km
 3. 1997.g.dz – 1996.g.dz – 2 x4 km
 4. 1995.g.dz – 1975.g.dz – 2 x4 km
 5. 1974.g.dz – 1965.g.dz – 2 x4 km
 6. 1955.g.dz – 1964.g.dz – 2 x4 km
 7. 1954.g.dz – un vecāki – 2 x3 km

 Sievietes

 1. 2000.g.dz un jaunākas- 2km              
 2. 1999.g.dz – 1998.g.dz – 2km
 3. 1997.g.dz – 1996.g.dz –  3km
 4. 1995.g.dz – 1975.g.dz – 3km
 5. 1974.g.dz – 1965.g.dz –  3km
 6. 1955.g.dz – 1964.g.dz –  3km
 7. 1954.g.dz – un vecāki – 2km

 Par dalībnieku veselību atbild skolas pārstāvis.

 4. NORISE

 Attiecīga garuma distance veicama pa marķētu apli. Par veiktās distances pareizību atbild pats dalībnieks. Ja distance tiek veikta nepareizi, rezultātu nevērtē. Finišā rezultāts tiek fiksēts pēc mērķa līnijas šķērsošanas. Sacensību dalībnieki trasē dodas pa vienam ik pēc 30 sekundēm.

 5. APBALVOŠANA

 1-3 vietas dalībniekus katrā vecuma grupā apbalvos ar medaļām.

 6. PIETEIKUMI

 Dalībnieku pieteikumi jāiesūta līdz 7. oktobrim pa e- pastu anatolijs.pupics@aglona.lv  Sacensību dienā pieteikumi netiks pieņemti.

7. SACENSĪBU VADĪBA

 Sacensības organizē Aglonas novada sporta organizators Anatolījs Pupics mob. tālr. 28361938.
Sacensību galvenais tiesnesis A. Pupics
Galvenais laika tiesnesis E. Urbanovičs
Par trases sagatavošanu atbildīgie A. Pupics, E. Urbanovičs