Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada attīstības programmas 1. redakciju apsprieda darba grupās

esf_ieguld_eskarogs_600x109

19. un 20.decembrī  Aglonas novada biedrības “Neaizmirstule” telpās projekta „Aglonas  novada teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” īstenošanas ietvaros tika organizētas Aglonas novada attīstības programmas darba grupu sanāksmes.  

Aglonas novada darbinieku, izglītības un kultūras iestāžu, sociālās un veselības aprūpes, uzņēmēju, zemnieku un NVO darba grupas apsprieda attīstības programmas 1.redakcijas versiju. Šī redakcija ir atvērta ierosinājumiem, papildinājumiem un labojumiem līdz izsludinātās sabiedriskās apspriešanas beigām – 2012.gada 09.janvārim.

Dokumentā liela vērība pievērsta likumdošanas un saistīto plānošanas dokumentu izvērtēšanai un sīkākai analīzei. Stratēģija pamatā balstās uz plānošanas semināros (Aglonā) izteiktajiem viedokļiem. No vienas puses, ņemti vērā šī dokumenta aspekti, no otras puses, cik atbilstoši plānošanas ģenerālajiem virzieniem ir priekšstati un reālās vajadzības, kā arī  iespējas vietējai attīstībai Aglonas novadā.

Darba grupu diskusiju laikā tika izteikti priekšlikumi, papildinājumi un aizrādījumi, kurus SIA “Ķemers Business and Law Company” speciālistiem jāprecizē stratēģijas dokumentā. Tika izteikts arī viedoklis, ka darba grupas būtu jāsasauc atkārtoti, lai kopā ar stratēģijas izstrādātājiem (SIA “Ķemers Business and Law Company”) vēl konkrētāk apspriestu labojumus un precizējumus.

Pievēršam uzmanību, ka no  05.12.2011. līdz  09.01.2012. uzsākta sabiedriskā apspriešana.

Sīkāka informācija:
Aglonas novada attīstības programmas 1. redakcijas sabiedriskā apspriešana