Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada Bāriņtiesas paziņojums

Aglonas novada bāriņtiesa informē, ka sakarā ar Covid-19 izplatības radīto situāciju, Bāriņtiesa vadās no valdības noteiktajiem ierobežojumiem attiecībā uz klātienes konsultāciju nodrošināšanu:

  •  bāriņtiesas darba laikā sazināties pa mobilo tālruni  26156238 un e-pastu  valentina.krivane@aglona.lv
  • Dokumentu saņemšana tiek organizēta saskaņā ar pašvaldības noteikto kārtību dokumentu iesniegšanai un pieņemšanai ārkārtējās situācijas laikā: e-pasts valentina.krivane@aglona.lv; pastkastīte dokumentu ievietošanai pie ”Strops” ēkas Daugavpils ielā 8, Aglonā, kur atrodas bāriņtiesas darba kabinets.

Bāriņtiesa aicina iedzīvotājus neapmeklēt iestādi klātienē, bet nepieciešamības gadījumā sazināties pa norādīto kontakttālruni, sūtīt informāciju e-pastā vai ievietot pastkastītē.

Ja akūti nepieciešama klātienes konsultācija, bāriņtiesa lūdz personu rakstiski apliecināt, ka nav paaugstinātā riska grupā, kas noteikta ar Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.12.punktu, proti, nav persona un nav kontaktpersona, kura atgriezusies no Covid-19 skartās valsts vai teritorijas. Ikviena persona ar akūtu respiratoru saslimšanu tiek lūgta atlikt klātienes konsultāciju. Klātienes pieņemšana organizējama, ievērojot 2 metru sociālo distancēšanos, labi vēdinātā telpā, kā arī nodrošinot higiēnas prasības.

Vienlaikus, ņemot vērā bāriņtiesas pamatuzdevumu – prioritāri nodrošināt bērna un aizgādnībā esošas personas tiesības, vēršam uzmanību, ka bāriņtiesa,  saņemot informāciju par iespējamiem bērna vai aizgādnībā esošas personas tiesību pārkāpumiem, kā arī sadarbībā ar citām institūcijām (policija, mediķi, pašvaldības sociālais dienests u.c.) nodrošina nekavējošu informācijas pārbaudi, ja tiek saņemtas ziņas par iespējamu vardarbību vai cita veida bērna veselības, dzīvības vai attīstības apdraudējumu.

Bāriņtiesu sēdes pēc iespējas tiks organizētasas bez administratīvā procesa dalībnieku klātbūtnes.  Administratīvā procesa dalībnieki, ņemot vērā ārkārtējo situāciju valstī,tiks lūgti rakstveidā iesniegt viedokli par paredzēto sēdes jautājumu, kā arī tiks lūgti sniegt piekrišanu izskatīt lietu bez administratīvā procesa dalībnieka klātbūtnes.

Bāriņtiesa aicina izglītības iestādes, ģimenes ārstu prakses, sociālo dienestu, kā arī personas, kuru rīcībā ir informācija par nepilngadīgām personām, kas šajā brīdī ir bez likumiskajiem pārstāvjiem (vecākiem vai aizbildņiem) sakarā ar viņu atrašanos ārpus Latvijas, nekavējoties informēt bāriņtiesu par šādiem gadījumiem.

Aicinām sekot visām aktuālajām izmaiņām saistībā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu

Informāciju iesniedza: Valentīna Krīvāne, Aglonas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv