Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada Bāriņtiesas Ziemassvētku akcija

Šie Ziemassvētki ir citādāki mums visiem. Arī bērniem pietrūcis jautro Ziemassvētku pasākumu ar  rūķiem, Sniegbaltītēm, sēdēšanu Ziemassvētku vecīša klēpī un jautrām rotaļām apkārt lielajām pasākumu eglēm kopā ar vienaudžiem.


Bāriņtiesas darbinieki nolēma arī šogad kā katru gadu iepriecināt tos bērnus, kuri  Ziemassvētkus sagaida audžuģimenēs vai aizbildņu ģimenēs un pateikties par gādību un rūpēm cilvēkiem, kas pieņēmuši ģimenē bērnus.

Aglonas novada Bāriņtiesas redzeslokā ir 15 aizbildņu ģimenes ar 15 aizbildnībā esošiem bērniem un četras audžuģimenes, bērnu skaits kurās pastāvīgi mainās, bet šobrīd ir 17 bērni.

Aizbildņi vairākumā gadījumu uzņēmušies rūpes par radinieku bērniem sakarā ar to, ka īstie vecāki veselības stāvokļa vai dzīvesveida dēļ nav spējuši paši parūpēties par saviem bērniem.  Labi, ka starp radiniekiem ir cilvēki, kam nav vienaldzīgs mazo cilvēku liktenis. Visi aizbildņi apzinīgi pilda savus pienākumus, aizbilstamie ir aprūpēti un apgādāti ar visu nepieciešamo augšanai un attīstībai.

Aglonas novads var lepoties ar savām četrām audžuģimenēm. Tie ir cilvēki, kam māju sajūtas radīšana bez vecāku gādības palikušiem bērniem nav darbs, tas ir sirds aicinājums. Šīs ģimenes pilda savu misiju gandrīz piecpadsmit gadus un šajā laikā ļāvušas izaugt ģimenē vairākiem desmitiem bērnu ne tikai no mūsu novada, bet arī no Daugavpils, Preiļiem, Vārkavas, Alūksnes, Rīgas un citurienes.

Īpaši aktīvi audžuģimeņu kustībā iesaistījušies Šķeltovas pagasta iedzīvotāji. Pagasts ir bagāts ar trim lieliskām audžuģimenēm. Olga Konstantinova nekad nav vientuļa, jo mājas pagalms vienmēr pieskandināts ar bērnu čalām. Sakoptajā ģimenes mājā uzturas desmit, bet brīžiem arī vairāk bērni, jo atbrauc ciemos arī tie, kas izauguši. Siltajā virtuvē uz plīts ik dienas cepas pankūkas vai kotletes, kas sarindojas milzīgā šķīvī, lai pietiktu visiem.

Delveru audžuģimenē aug pusaudži no visas Latvijas. Vairāki bērni, kam nācies mainīt vairākas audžuģimenes, atzinuši, ka tik labi nav agrāk nekur jutušies. Bērniem ir iespēja ne tikai atpūsties un spēlēties, bet arī apgūt dzīvē noderīgas prasmes galdniecībā, dārzkopībā, lopkopībā, mājsaimniecībā. Bērni aug sapratnes un mīlestības gaisotnē, audžuvecāki prot piedot un aizmirst bērniem nerātnības.

Genovefa un Aliks Prusaki labprāt uzņem savā ģimenē arī mazuļus, kas ir vēl auklējami un kopā ar viņiem apgūst visas pirmās prasmes: pirmos soļus, pirmos vārdus. Māmiņa Genovefa atzīst, ka ar maziem bērniem pati jūtas jaunāka. Ģimenē ir arī jaunieši, kas līdz ar mammu apgūst mazuļu kopšanas un auklēšanas iemaņas. Un labi, ka šī pirmā bērnu audzināšanas pieredze jaunietim ir pozitīva, sirsnības un mīlestības piepildīta. Prusaku ģimenes rūpes bieži ir saistītas ar bērnu ielaisto slimību un kaišu ārstēšanu, jo bioloģiskie vecāki nav laicīgi parūpējušies par izmeklējumiem, potēm, vitamīniem bērniem.

Grāveru pagastā laukos ģimenes saimniecību izveidojusi Ļeontjevu audžuģimene: Valentīna un Vladimirs. Ir iespaids, ka šajā mājā vienmēr gaida ciemiņus. Un kā gan citādi, ja kopš 2007. gada ģimenē visu laiku bijuši bērni, daudzi no kuriem jau izauguši, bet brīvdienās vienmēr labprāt apciemo mammu un tēti. Pie mājas durvīm ciemiņus vienmēr sagaida krietns bariņš suņu un kaķēnu, kas izskatās tikpat omulīgi un sirsnīgi kā mājas saimnieki. Audžuģimenē darbu netrūkst, jo ģimene saimnieko ap 50 ha lielajā saimniecībā, audzē govis, pārdod pienu. Apbrīnojama ir vecāku māka saprasties ar pusaudžiem, kuriem ir ne tie vienkāršākie raksturiem, katram tiek atrasta sava pieeja.

Bāriņtiesa nav iestāde, kurai patīk bērnu šķiršana no ģimenes, bet diemžēl brīžiem tā ir galēja nepieciešamība, jo mēs uzskatām, ka bērnam nav jādzīvo pastāvīgās bailēs, nav jācieš nepanesamas sāpes, nav jāiet gulēt nepaēdušam un nav jārisina savu mūžīgā reibumā esošo vecāku problēmas, bērnam ir tiesības uz pilnvērtīgu attīstību, mierīgu un laimīgu bērnību. Aizbildņi un audžuģimenes ir lielākais bāriņtiesu atbalsts.

Ziemassvētkos bez vecāku aprūpes palikušie bērni saņēma saldumus no novada domes, vilnas zeķītes, ābolus, piparkūku mīklu, grāmatas. Diemžēl satikties un noklausīties mazuļu dzejoļus un dziesmiņas šogad nebija iespējams, dāvanu kastes tika atstātas uz mājas lieveņa un bērnu pārsteiguma pilnās acis redzētas tikai caur logu stiklu.

  

Paldies dāvanu sarūpētājiem: Aglonas novada domei par saldumiem, dzejniecei L.Dundarei un Guntai Gulbei – Kalvānei par grāmatām, Janīnai Poplavskai par zeķīšu adīšanu, Izglītības iniciatīvu centrs (IIC) un British Council pārstāvniecības projekta  “Darbīgās kopienas” vadītājai Mārai Ušackai par piparkūku mīklu.

Aglonas novada dome plāno 2021. gadā sadarbībā ar Latgales reģionālo televīziju izveidot sižetu par šo novada lepnumu – audžuģimenēm.

Aicinām aizdomāties tās ģimenes, kurās mīl bērnus un kuras izjūt aicinājumu kļūt par vecākiem tiem bērniem, kuru bioloģiskie vecāki dažādu iemeslu dēļ nevar sniegt pienācīgu aprūpi bērniem, varbūt arī Jūsu aicinājums ir padarīt bērnus laimīgus un izmainīt bērnu dzīvi. Visus jautājumus par audžuģimeņu statusa piešķiršanu var noskaidrot Aglonas novada Bāriņtiesā vai Latgales ģimeņu atbalsta centrā “ Daugavpils” pa tālruni 29402899.

Lielākais gandarījums ir redzēt prieka pilnas bērna acis un plašu smaidu sejās. Tad saproti, ka vissvarīgākais, ka bērnam ir ģimene un dažreiz sākotnēji sveši cilvēki kļūst par vistuvākajiem un vissvarīgākajiem bērna dzīvē.

Informāciju iesniedza: Inta Klindžāne, Aglonas novada Bāriņtiesas locekle

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv