Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada biedrība „Neaizmirstule” realizēs jaunu projektu

Mazo grantu projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi” tika atbalstīts Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule” projekts „Bērnu un jauniešu aktīvo spēļu laukuma izveide Aglonas novadā”, kura ietvaros tiks uzstādīta aizveramā smilšu kaste un soliņi, iegādāta kroketa spēle un ierīkots spēles laukums, iegādātas dārza spēles „Frisbijs”, „Ķeģļi”, „Izpletnis”, „Badmintons”, ierīkots „Piedzīvojumu labirints”.

Biedrība „Preiļu rajona partnerība” sadarbībā ar Līvānu, Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu novadu domēm organizēja mazo grantu projektu konkursu „Iedzīvotāji veido savu vidi”  un aicināja Līvānu, Preiļu, Aglonas, Vārkavas un Riebiņu novadu iedzīvotājus  pieteikties projektu konkursam .  Ja iedzīvotāju grupas bija gatavas ieguldīt laiku un darbu, lai uzlabotu apkārtējo vidi, tad novada domes piekrita  šos centienus atbalstīt ar naudas summu līdz 300,00 Ls. Konkursa mērķis ir uzlabot mūsu dzīves fizisko un sociālo dzīves kvalitāti, izmantojot iedzīvotāju privāto iniciatīvu.

Dzīves kvalitāti ietekmē daudzi aspekti, arī apkārtējā vide.  Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule” dalībnieku iniciatīvas grupa secināja, ka  novada bērniem ir vajadzīgs aktīvo spēļu  laukums. Lai uzlabotu šo situāciju, ir vajadzīgs plāns un līdzekļi, iedzīvotāju iniciatīva tā īstenošanai. Aglonas novada biedrība „Neaizmirstule” iesniedza projektu „Bērnu un jauniešu aktīvo spēļu laukuma izveide Aglonas novadā” ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti, veicot pasākumus un aktivitātes, kas nesīs sabiedrisku labumu.

Projektus izvērtēja žūrija atbilstoši izstrādātajam projektu konkursa nolikumam. Projektu skaits bija  ierobežots. Līvānu novada dome sniedza atbalstu 6 projektiem, Preiļu novada dome sniedza atbalstu 5 projektiem, Aglonas novada dome – 4 projektiem, Vārkavas novada dome – 3 projektiem, Riebiņu novada dome – 5 projektiem. Šai gadījumā priekšroka tika dota projektiem, kas bija labāk kvalitatīvi izstrādāti un finansiāli pamatoti. Līdzfinansējums projektam tika uzskatīts par priekšrocību.

Esiet aktīvi arī Jūs, uzlabojot apkārtējo vidi, ceļot iedzīvotāju dzīves kvalitāti!

Biedrības „Neaizmirstule” iniciatīvas grupa