Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule” iniciatīvas

Ir noslēgusies Latgales NVO projektu programmas projektu izvērtēšana. Konkurss tika izsludināts saskaņā ar LR Kultūras ministrijas un “Dienvidlatgales NVO atbalsta centra” savstarpēji noslēgtā līguma par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā ietvaros.

Projektu konkursā piedalījās 60 Latgales biedrības, kas programmai kopā iesniedza 67 projektus. Latgales plānošanas reģionā ir divdesmit viena pašvaldība, projekti iesūtīti no sešpadsmit pašvaldībām, kas ir ļoti augsts rādītājs. Visaktīvākās projektu rakstītājas bijušas Daugavpils pilsētas nevalstiskās organizācijas, kas iesniegušas 19 projektus par kopējo summu 45 661,69 EUR. Tai seko Krāslavas novads ar 8 projektiem, Rēzeknes novads – 6, Preiļu, Daugavpils novadi un Rēzeknes pilsēta pa 5 projektiem, Aglonas un Dagdas novadu biedrības iesniegušas pa trīs projektiem, Riebiņu, Līvānu, Viļānu, Balvu un Kārsavas novadu pa diviem projektiem un pa vienam projektam iesūtīts no Ilūkstes, Viļakas un Ludzas novadu biedrībām.
Vislielākais projektu atlases konkurss notiks pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektu apakšprogrammā, kurā, Latgales reģionā pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu un iedzīvotāju līdzdalības stiprināšanai iesniegti 44 projekti, no tiem apstiprināti deviņi, tostarp arī Aglonas novada biedrības “Neaizmirstule” projekts “Nesēdi Tumsā!”. Projekta mērķis ir veicināt pilsoniskas sabiedrības iniciatīvas un iedzīvotāju līdzdalību, apgūstot zināšanas un prasmes dzīves kvalitātes uzlabošanai novadā. Novada jauniešiem būs iespēja piedalīties līderisma skolas nodarbībās „Satiec savu rītdienu”, kuru mērķis veicināt jauniešu iniciatīvas un iesaistīšanos novada dzīves uzlabošanā, bet pieaugušajiem būs iespēja piedalīties apmācību ciklā „Tilts”, lai iegūtu zināšanas un informāciju par komunikāciju, pilsonisko līdzdalību, saskarsmi, interešu aizstāvību un sadarbību.
Projekta rezultātā tiks veicinātas biedrības iniciatīvas un iedzīvotāju līdzdalība Aglonas novadā un Latgales reģionā kopumā, kā arī atbalsts biedrības darbībai un savstarpējai sadarbībai.

Informāciju sagatvoja un par saturu atbild Aglonas novada biedrība „Neaizmirstule”

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv