Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada biedrības “GR-AVOTI” 2015. gada pārskats

2015. gadā biedrība “GR-AVOTI” piedāvāja dažādas tikšanās, aktīvi piedalījās pagasta pasākumos. Pagasta invalīdu un pensionāru dzīvespriekam, kopīgi apmeklējām dažādus interesantus apskates objektus ekskursijās.

Īpaši patika ekskursijas uz Karaļkalnu un Rundāles pili. Mums patīk darba pieredzes apmaiņas pasākumi. Lielisku noskaņojumu visiem deva sadraudzības vakars ar Grāveru pagasta deju grupu LI Dejas, projekta “Sociālas dejas kā starpkultūru dialoga, radošas izaugsmes un saturīga brīva laika pavadīšanas iespējas Latgalē” ietvaros.  Sadarbībā ar Latvijas Sarkanā Krusta Grāveru pagasta nodaļu  piedalījāmies labdarības akcijā “Siltais vakars”. Piedalījāmies koncertā un gatavojām Ziemassvētku dāvanas SAC “Aglona” iemītniekiem. No 2015. gada novembra Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas un Aglonas komiteja atbalsta sadarbības projektu “Izgatavo pats un iepriecini citus”, tāpēc divas reizes mēnesī mēs tiekamies, lai veidotu dažādus rokdarbus. Mēs esam izveidojuši  albumu, kura fotogrāfijās ir atspoguļoti interesantākie biedrības darbības momenti. Mūsu pagasta bibliotēkā ir radošs stūrītis ar biedrības gatavotajiem rokdarbiem. Pagasta pārvaldes vadītāja Aina Buiniča, TN vadītaja Ivita Platonova, sociālā darbiniece Margarita Mickeviča, bibliotekāre Raisa Bižāne vienmēr ir sniegušas atbalstu jebkādai biedrības aktivitātei. Mums ir vēlme turpināt iesākto biedrībā “GR-AVOTI” arī 2016. gadā. Foto: G. Gavrilova

Informāciju iesniedza: Gaļina Gavrilova,   biedrības “GR-AVOTI” priekšsēdētāja