Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada biedrības ”Neaizmirstule” paveiktais 2015. gadā

Saturs atjaunots: 6.01.2016.

Biedrība „Neaizmirstule” īstenojusi 2015. gada aktivitātes projektā „Atbalsts Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule” darbībai”, kuru uzsāka 2013. gada 23. augustā, parakstot līgumu par projekta Nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/003 „Atbalsts Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule” darbībai” īstenošanu.


2015. gadā biedrība īstenoja aktivitātes, kurās iesaistījās Aglonas un citu novadu iedzīvotāji. Biedrības biedri noorganizēja 3 vides sakopšanas talkas, vides Iedvesmas darbnīcu, ideju konkursa forumu „Uzdrīksties Aglonā!”, Latgales lauku skolu literāro jaunrades darbu konkursu, konferenci “NVO aktualitātes”, labdarības akciju Aglonas Kultūras centrā, gidu apmācības. Regulāri notiek nodarbības «Es tev – tu man», radošās darbnīcas, apmācības nevalstisko organizāciju jomā. Biedrības biedri piedalījās Preiļu NVO aktivitātēs, novada domes, komitejas sēdēs, pieredzes apmaiņā Vidzemes reģionā. 2015. gadā noslēgti partnerības līgumi ar nevalstiskajām organizācijām Latvijā un Lietuvā. Aglonā ar biedrības gādību darbojas resursu punkts jaunajiem vecākiem, kur var par brīvu iznomāt bērniem nepieciešamās lietas. Apkopota informācija par brīvprātīgā darba iespējam, tūrisma maršrutiem Aglonas novadā. 2015. gada augustā notika akcija “Es savam novadam”, kur apkopotas iedzīvotāju domas un ieteikumi novada attīstībai. Tika izstrādāta biedrības stratēģija turpmākajam periodam. Biedrība aktīvi iesaista darbā brīvprātīgos un jaunos biedrus. 2015. gadā tika izsludināts fotokonkurss “Šī ir mana Aglona”, kuram bija  iesniegtas 200 fotogrāfijas.  Sociālajos tīklos notika balsošana par labāko fotogrāfiju. Izveidota labāko darbu izstāde. Biedrība domā par  paveiktā darba popularizēšanu. Publicitātes veicināšanai regulāri tiek ievietota informācija mājas lapā www.neaizmirstule.lv, izdots biedrības kalendārs 2016. gadam un citi prezentācijas materiāli. 2015. gadā biedrība “Neaizmirstule” ir sagatavojusi dokumentus, piedalījusies Sabiedriskā labuma komisijas sēdē Finanšu ministrijā, informējot par biedrības uzdevumiem un mērķiem, un ieguvusi sabiedriskā labuma organizācijas statusu.
Projekts tiek realizēts Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda apakšprogrammas „NVO darbības atbalsta programma” ietvaros.
Biedrības „Neaizmirstule” darbības programmas vispārējais mērķis ir veicināt Aglonas novadā aktivitātes, kas atbilst EEZ finanšu instrumenta apakšprogrammas mērķim un atbalsta jomām – demokrātija un līdzdalības demokrātija, laba pārvaldība un atklātība, vide un ilgtspējīga attīstība.
Projekts tiek īstenots no 2013. gada augusta līdz 2015. gada decembrim.
Projekta kopējās izmaksas plānotas 42686.15 EUR apmērā no kuriem 90% jeb 38417,54 EUR ir projekta līdzfinansējums (95% EEZ finanšu instruments un 5% Latvijas budžets) un 10% jeb 4268,62 EUR ir biedrības finansējums.
2015. gada projekta izmaksas ir 18004,23 EUR (95% EEZ finanšu instruments un 5% Latvijas budžets) un tai skaitā 10% jeb 1800,42 EUR ir biedrības finansējums.
Plašāku informāciju par projektu sniegs projekta vadītāja Ineta Valaine, tālr. 29188350, e-pasts: neaizmirstules@inbox.lv


Papildus informāciju par programmu var iegūt:
www.sif.lv
www.eeagrants.lv
www.eeagrants.org
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

Informāciju iesniedza: Ineta Valaine, biedrība “Neaizmirstule”

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv