Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada Cāļu cālis 2011

Mazo vokālistu konkurss ir notikums, kas izskan uz pavasara sliekšņa. 5. aprīlī Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centru piečivināja skanīgas balstiņas, visiem kļuva droši zināms – pavasaris klāt. Mazo vokālistu konkursā „Aglonas novada Cāļu cālis 2011” piedalījās 9 dziedātāji: Amanda Reščenko (2 gadi), Leonards Neicenieks (3 gadi), Elīna Ziemele (4 gadi) , Elizabete Spalve (4 gadi), Armands Valeinis (4 gadi), Dagnija Poļakeviča (4 gadi), Megija Lukjanoviča (5 gadi), Elmārs Stivriņš (5 gadi), Patrīcija Reščenko (6 gadi).

Konkursa dalībnieku sniegumu vērtēja žūrija: Aglonas bazilikas kora skolas skolotāja Irēna Ļeonova, Aglonas Katoļu ģimnāzijas mūzikas skolotājs Intars Mežinieks, Aglonas vidusskolas mūzikas skolotāja Lilita Valaine. Žūrijas uzdevums bija izvēlēties titulu „Cālis 2011” un „Vice Cālis 2011” īpašniekus. Šo divu titulu ieguvēji pārstāvēs Aglonas novadu konkursā ‘’Cāļu cālis 2011” Daugavpilī. Visu mazo vokālistu sniegums bija lielisks! Titulu „Cāļu cālis 2011” ieguva Patrīcija Reščenko (6 gadi), muzikālais pedagogs Gunta Gulbe. Titulu „Vicecālis” ieguva Megija Lukjanoviča (5gadi), muzikālais pedagogs Iveta Soldāne. Patrīcija un Megija 25. aprīlī. piedalīsies mazo vokālistu konkursā Daugavpils novada kultūras centrā. Vēlam veiksmi!

Paldies mazajiem dziedātājiem par drosmi, atraktivitāti! Paldies dziedošo mazuļu mammām un tētiem, kā arī skolotājiem – varbūt tieši Jūsu mazulis turpinās savu karjeru uz lielās skatuves…

Pateicību izsakām z/s „Deņevo” īpašniekam Vladislavam Stivriņam par pasākuma materiālo atbalstu.