Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada centrālā bibliotēka saņēmusi dāvinājumu no mūsu novadnieka Vladislava Malahovska

Vladislavs Malahovskis dzimis  1965. gada 4. septembrī Aglonā. Viņš ir Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes Vēstures un filozofijas katedras vadītājs, asociētais profesors, zinātnieks, vēstures doktors.

„Mērnieku laiki Latgalē: (20. gadsimta 20. gadi)” – ir monogrāfija, kurā aplūkoti historiogrāfijā nepētīti problēmjautājumi par Latvijas agrārās reformas norisi un specifiku Latgalē. Tajā atspoguļotas Latgales agrārās īpatnības un izpētīts valstisko pasākumu kopums, ko, atšķirībā no pārējās Latvijas, bija vēl papildus jāīsteno Latgalē: valsts zemes fonda zemju piešķiršana ne tikai jaunsaimniecībām, bet arī no sādžām izdalītajām viensētām, vienlaicīgi veicot sādžu sadalīšanu viensētās; pasākumi zemes trūkuma novēršanā (Latgales zemnieku izceļošanas organizēšana uz Kurzemi un Zemgali); pasākumi Latgales sīksaimniecību nostiprināšanā. Monogrāfijā pētīta arī Latgales laukstrādnieku kustība uz pārējiem Latvijas novadiem, kā arī linu kultūras nozīme Latgales lauksaimniecībā. Monogrāfija ir veidota uz autora promocijas darba pamata, izmantojot arī pēcdisertācijas posma pētījumus.

Aglonas novada centrālā bibliotēka pateicas autoram par dāvinājumu.

Informāciju un foto iesniedza: Dzintra Savitska, Aglonas novada centrālās bibliotēkas vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv