Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada centrālās bibliotēkas darbība gada garumā

Bibliotēkai gads aizritējis sen gaidīta notikuma gaidās – Gaismas pils atklāšanas zīmē. Ar to bija saistīti vairāki pasākumi un akcijas, kurās piedalījās gan bibliotēku darbinieki, gan lasītāji, gan atbalstītāji. 18. janvārī mūsu novada bibliotekāri piedalījās „Gaismas ķēdē” – tautas saziedoto grāmatu nodošanā „no rokas rokā” no vecās bibliotēkas ēkas līdz jaunās Nacionālās bibliotēkas „Tautas grāmatu plauktam”. Arī mūsu novada iedzīvotāji bija ziedojuši sev mīļas un svarīgas grāmatas. Piedalīšanās klātienē akcijā bija ļoti emocionāls notikums. Šis gads visā Latvijā ir pagājis lasīšanas zīmē – aprīlī sākās akcija „Lielā lasīšana”, kas turpinājās visu gadu, ir noskaidrotas 100 mīļākās grāmatas, laureātes titulu balsojumā ieguva Kārļa Skalbes pasaka „Kaķīša dzirnavas”.

Bibliotēka arī šajā gadā piedalījās bērnu un jauniešu lasītprieku rosinošajā programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, lasošākie programmas dalībnieki un čaklākie bibliotēkas pasākumu apmeklētāji Annija Rateniece un viņas mamma Dzintra Rateniece, Anita Sadovska piedalījās „Lielajos lasīšanas svētkos” Ķīpsalā. Īpaši čakli lasītāji un bibliotēkas pasākumu apmeklētāji visa gada garumā bija Aglonas vidusskolas 4. klase un viņu audzinātāja Tatjana Vītola. Par lasītprieku ļoti gribas minēt daudzus : Evelīnu Placinsku un viņas mammu Anitu Placinsku, Lindu un Lauru Matisānes, viņu mammu Diānu Matisāni, Nadeždu Barkovsku, Anitu Gursku, Diānu Gursku, Lauru Griguli, Lauru Valaini.

Šo gadu atcerēsimies arī kā bērnu rakstnieces Margaritas Stārastes simtgadi, bibliotēkā norisinājās zīmējumu konkurss „Ceļojums Margaritas Stārastes pasaku mežā”. Konkursā piedalījās 1. – 9. klašu skolēni. Tika iesniegti vairāk kā 30 darbi no visām Aglonas vispārizglītojošajām skolām. Paldies visiem bērniem, skolotājiem, vecākiem, Aglonas vidusskolas bibliotekārei Ilzei Grigulei par kopābūšanu un sadarbību visa gada laikā! Gada garumā tikāmies dažādos pasākumos – ikgadējos Grāmatu svētkos Preiļos, e- prasmju nedēļas pasākumā visu novada skolu 7. kl. konkursā „Mans novads”, bibliotēku nedēļas pasākumos, dzejas dienu pasākumā „Dzejas darbnīca”, bibliotēkā viesojās etnogrāfe Aija Jansone, Eiropas parlamenta deputāte Inese Vaidere, tikāmies „Ziemeļvalstu nedēļas” Rīta un Krēslas stundu lasījumos, ciemojāmies sirsnīgajā trollīšu Muminu zemē. Šogad varējāt iepazīties ar radošo „Neaizmirstuļu” rokdarbiem izstādē , Lauras Greizes dzeju un fotogrāfijām, novadnieces Ainas Maļcānes gleznām, ar Tautas tradīciju pētnieces un Latvijas Universitātes profesores Janīnas Kursītes-Pakules veidoto izstādi „Kaut kas no debesīm. Zilākalna Marta”, novembrī tikāmies kopīgās vakarēšanās, galda spēļu turnīros un meistardarbnīcās, kurās vadītājas Olita Selicka un Inta Reča dāsni dalījās ar savām prasmēm, aužot rakstus uz rāmja un gatavojot dabīgas un smaržīgas ziepes. Bet decembrī tiksimies gleznošanas meistardarbnīcā, kuru vadīs Viktorija Bahromkina, ar savām prasmēm tamborēt rotaļlietas dalīsies Helēna Haritonova. Īpaši pateicamies visām meistardarbnīcu vadītājām, arī visiem pasākumu dalībniekiem – visai kuplajai Matisānu ģimenei, Helēnai Haritonovai, Rubikai Valentīnai, Sadovskai Alīdai, Lilitai un Rasmai Saveļonokām, Ligitai Jackevičai.

Aglonas novada centrālās bibliotēkas vadītāja Dzintra Savitska

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv