Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada centrālās bibliotēkas pasākumu plāns aprīlim

Aglonas novada centrālā bibliotēka aicina iedzīvotājus apmeklēt Bibliotēku nedēļas pasākumus, tikties ar vairāku dzejas grāmatu autori Birutu Čaunāni un apskatīt dažādas tematiskās izstādes.

1. aprīlī     Izstāde pieaugušo literatūras nodaļā ”Rakstniekam Vikam (Viktoram Kalniņam) – 80 (1939)”.
4. aprīlī   Izstāde bērnu literatūras nodaļā “Rakstniekam Jānim Širmanim – 115 (1904-1992)”.
8. aprīlī    Izstāde bērnu literatūras nodaļā “Uzzini vairāk par putniem un putnu dzīvi!”.
8. aprīlī    Izstāde pieaugušo literatūras nodaļā “Dzejniecei Broņislavai Martuževai – 95 (1924-2012)”.
15. aprīlī   Izstāde bērnu literatūras nodaļā “Skaista nāca Lieldieniņa”.
16. aprīlī   Pasākums sākumskolas skolēniem “Lieldienas ir klāt, varam zaķus darināt!” – Lieldienu apsveikuma kartiņu gatavošana.
25. aprīlī Bibliotēku nedēļā – tikšanās ar vairāku dzejas grāmatu autori Birutu Čaunāni.
30. aprīlī   Izstāde pieaugušo literatūras nodaļā “Rakstniekam, filozofam, parapsihologam Konstantīnam Raudivem – 110 (1909-1974).

Informāciju iesniedza: Dzintra Savitska, Aglonas novada centrālās bibliotēkas vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS