Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada darbinieki turpina izglītoties

Saturs atjaunots: 20.02.2012.

 

 

Aglonas novada dome, realizējot projektu “Aglonas novada domes kapacitātes stiprināšana projektu īstenošanai”, februārī un martā rīko apmācību kursus novada pašvaldības algotajiem darbiniekiem.

23. un 24.janvārī  notika apmācības “Iepirkumu vadības process projektos”, 6.-7.februārī “Stresa vadība un profesionālās izdegšanas profilakse” , bet 1.-2.martā tiks organizētas apmācības “ES finansējuma un attiecināmo izmaksu uzskaite grāmatvedībā”, 12.-13.martā  “Komunikācija un publicitātes prasības ES projektos”, 27.martā “Laika menedžments projektos”.  Apmācības vada SIA Baltijas Datoru akadēmijas pasniedzēji.

 

 

 

 

Aglonas novada domes un iestāžu darbinieki apguvuši iepirkumu veikšanas procesa gaitu un īstenošanu, iepazinušies ar iepirkumus regulējošajiem normatīvajiem aktiem Latvijā un ES, procedūras pamatprincipiem, ekspertu piesaisti iepirkumu plānošanā, iepirkumu īstenošanas metodēm, kā arī apzinājuši Elektroniskās iepirkumu sistēmas izmantošanas galvenos principus un ieguvumus.

Savukārt apmācībās “Stresa vadība un profesionālās izdegšanas profilakse” darbinieki ieguva un papildināja zināšanas par profesionālās izdegšanas profilaksi, stresa ietekmi un sekām, konfliktu cēloņiem un risinājumiem, konfliktiem darba vidē, mobingu un spēju mazināt stresu, izkopt emocionālo inteliģenci un vadīt sevi nepatīkamās situācijās.

Apmācības tiek īstenotas Eiropas Sociālā fonda finansētā un Valsts kancelejas sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu administrētā projekta “Aglonas novada domes kapacitātes stiprināšana projektu īstenošanai” (Līgums Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/041) ietvaros. 100% no projekta izmaksām finansē ES ar ESF starpniecību.

Aglonas novada darbinieku kapacitātes projekts paredz panākt aktīvāku  pašvaldības līdzdalību Eiropas Savienības politisko instrumentu un  ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu, pasākumu īstenošanā.

Uzsākts arī interaktīvās kartes modeļa izveides darbs, kuru veic SIX Cats Solutions. Izveidotā karte tiks izvietota Aglonas novada domes mājas lapā un  informēs par novadā realizētajiem un īstenošanā esošajiem  projektiem