Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novadā daudzveidotas aktīvā un eko tūrisma iespējas

Noslēdzies projekts “Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā izmantojot ūdens resursus” Nr. LLI – 349. Aglonas novada pašvaldība ir viens no septiņiem partneriem, kas 2018. gada maijā Latgalē un Augšaitijā uzsāka īstenot šo projektu.

Lai uzlabotu Aglonas novada vides pieejamību ekotūrismā, projekta ietvaros ir iegādāti 7 SUP dēļi, drošības vestes, 3 lielie katamarāni, 4 mazie katamarāni. Katamarānu piestātnei izveidotas laipas uz pontoniem, kā arī dabas parka “Cirīšu ezers” teritorijā ir uzstādīts teleskops putnu vērošanai. Fizisku vingrinājumu veikšanai brīvā dabā uzstādīti 7 āra trenažieri. Projekta ietvaros iegādātais inventārs un uzstādītie trenažieri ir pieejami visiem novada iedzīvotājiem un viesiem bez maksas.

 

Projekta “Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā izmantojot ūdens resursus” (“Learn Eco Travel”), Nr. LLI – 349, ko līdzfinansē Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020. gadam, mērķis ir attīstīt reģiona pievilcību kopīgi uzlabojot tūrisma atpūtas vietas pie ūdens objektiem, izveidojot jaunus ekotūrisma produktus un pakalpojumus, tādējādi palielinot Aukštaitijas Lietuvā un Latgales Latvijā apmeklētāju skaitu.

Projekta ERAF finansējums: 525 469,95 EUR, savukārt Aglonas novada pašvaldības kopējais projekta budžets sastāda 56 571,89 EUR, no kuriem pašvaldības un valsts līdzfinansējuma daļa ir 15% (8 485,79 EUR).

Sīkāka informācija par projektu un Programmu pieejama tīmekļa vietnē www.latlit.eu, kā arī Aglonas novada pašvaldības vietnē www.aglona.lv. Projekta koordinatore Vita Rivare, vita.rivare@aglona.lv.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Aglonas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju iesniedza: Vita Rivare, projekta koordinatore

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv