Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada dome aicina darbā juristu

Aglonas novada dome aicina pieteikties uz jurista amata vietu.

Darba veids:   Darba līgums uz nenoteiktu laiku
Slodze: Pilna likme
Vakanto vietu skaits: 1
Darba pamatpienākumi:
sekot pašvaldības darbības atbilstībai spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
izstrādāt tiesību aktu un  juridisko dokumentu projektus (saistošie noteikumi, nolikumi, domes sēžu lēmumprojekti;
pārstāvēt pašvaldības intereses tiesās, kā arī citās tiesību aizsardzības iestādēs;
gatavot atbildes vēstules uz citu iestāžu un personu vēstulēm, iesniegumiem, sūdzībām;
juridisku konsultāciju sniegšana pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem.
Prasības pretendentam:
otrā līmeņa profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība tiesību zinībās;
zināšanas publisko tiesību, komerctiesību, darba tiesību jomā un tiesību aktu izstrādē;
prasme sagatavot, organizēt un veikt juridisko problēmu atrisināšanai nepieciešamās tiesiskās darbības;
Pieredze un zināšanas pašvaldības funkciju īstenošanā (izglītības iestāžu darbība; sociālo jautājumu joma; nekustamo īpašumu apsaimniekošana, darījumi ar nekustamo īpašumu, nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana un nodokļu parādu piedziņa);
labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
spēja analītiski domāt, būt precīzam  darbu izpildē;
teicamas prasmes darbā ar datoru;
teicamas latviešu valodas zināšanas;
pieredze pašvaldību darbā tiks uzskatīta par priekšrocību.
Pieteikumu (motivācijas vēstuli) ar dzīves aprakstu (CV) lūdzam sūtīt uz e-pastu: padome@aglona.lv, vai pa pastu Aglonas novada domei uz adresi – Somersētas ielā 34, Aglonā, Aglonas novadā, LV – 5304 līdz 2018. gada 28.novembra  plkst. 17.00. Tālrunis uzziņām: 65324573.

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS