Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada dome aicina darbā juristu

Aglonas novada dome aicina pieteikties uz jurista amata vietu.

Darba veids:   Darba līgums uz nenoteiktu laiku
Slodze: Pilna likme
Vakanto vietu skaits: 1
Darba pamatpienākumi:
sekot pašvaldības darbības atbilstībai spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
izstrādāt tiesību aktu un  juridisko dokumentu projektus (saistošie noteikumi, nolikumi, domes sēžu lēmumprojekti;
pārstāvēt pašvaldības intereses tiesās, kā arī citās tiesību aizsardzības iestādēs;
gatavot atbildes vēstules uz citu iestāžu un personu vēstulēm, iesniegumiem, sūdzībām;
juridisku konsultāciju sniegšana pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem.
Prasības pretendentam:
otrā līmeņa profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība tiesību zinībās;
zināšanas publisko tiesību, komerctiesību, darba tiesību jomā un tiesību aktu izstrādē;
prasme sagatavot, organizēt un veikt juridisko problēmu atrisināšanai nepieciešamās tiesiskās darbības;
Pieredze un zināšanas pašvaldības funkciju īstenošanā (izglītības iestāžu darbība; sociālo jautājumu joma; nekustamo īpašumu apsaimniekošana, darījumi ar nekustamo īpašumu, nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana un nodokļu parādu piedziņa);
labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
spēja analītiski domāt, būt precīzam  darbu izpildē;
teicamas prasmes darbā ar datoru;
teicamas latviešu valodas zināšanas;
pieredze pašvaldību darbā tiks uzskatīta par priekšrocību.
Pieteikumu (motivācijas vēstuli) ar dzīves aprakstu (CV) lūdzam sūtīt uz e-pastu: padome@aglona.lv, vai pa pastu Aglonas novada domei uz adresi – Somersētas ielā 34, Aglonā, Aglonas novadā, LV – 5304 līdz 2018. gada 28.novembra  plkst. 17.00. Tālrunis uzziņām: 65324573.