Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada dome aicina piedalīties Aglonas novada Attīstības programmas izstrādes intervijās

Saturs atjaunots: 17.05.2011.

esf_eiropas_karogs

Intervijas vada SIA „ĶEMERS BUSINESS AND LAW COMPANY” pārstāvji. Norises vieta – Aglonas kultūras centrs, Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas novads. Norises laiks – 11.05.2011

Lūgums savu klātbūtni apstiprināt līdz 2011. gada 10. maija plkst 12. 00

tālr. 65324573, e-pasts: planotajs@aglona.lv  vai arī personīgi – Aglonas novada domē ( lietvedības kab.), Somersetas ielā 34

10.00-10.45 1. mērķgrupa – domes vadība- priekšsēdētājs, pagasta pārvaldes vadītāji, deputāti.

10.50 -11.35 2. mērķgrupa – skolu, PII direktori, kultūras namu direktori, muzeju pārstāvji, bibliotēkas vadītāji, novada atbildīgie darbinieki.

11.40 -12.25 3. mērķgrupa – komunālā dienesta speciālisti.

12.30 -13.15 4. mērķgrupa – uzņēmēji, zemnieki, Aglonas novada UAC.

13.20 -14.05 5. mērķgrupa – sociālais sektors – novada atbildīgie speciālisti, NVO, veselības aprūpes darbinieki.

Aglonas novada attīstības programma 2012. -2019.g.  tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/085/010 „Aglonas novada teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros.


Viens komentārs

  1. Arturs Grazulis saka:

    Aglonas novada attistibas programmu rakstis specialisti,kas dzivo Mazsalaca,jo mums nedrikst veidot savu attistibas programmu. Vai cilveki no malas objektivi spes novertet situaciju un izstradat produktivu attistibas koncepciju?Mans subjektivais viedoklis ir tads,ka ta ir EIROPAS NAUDAS parversana makulatura.
    Kamer valsts nesapratis ka jaizaudze specigu sabiedribas slani,kas nodarbojas ar uznemejdarbibu,ir materiali neatkarigi un spej sarazot sev iztiku un ir motiveti maksat nodoklus,nekadas programmas mums nepalidzes.Cilvekos ir pazudusi velme darboties biznesa. Daudz vieglak ir nederit neko un sedet uz pabalstiem ,vai ari stradat vasts darbu. Ja uznemeja darba kvalitates indikators ir nauda,tad tie kas barojas no valsts budzeta,ir loti gruti noteikt vina darba efektivitati un kvalitati,jo bankomata vienmer noteikta datuma tiek ieskaitita konkreta summa. Aglonas novada lielakais darba devejs ir pasvaldiba . Kamer bus tada situacija,mums nekad neizlist no ekonomiskas un demografiskas depresijas,tam seko ari moralais pagrimums. Valsts parvaldei ir jabut ‘neuzpustai’ ,bet efektigai ,kas kalpo sabiedribai. Birokratiskie skersli bremze uznemejus apgut eiropas lidzfinansejumu.Vajaga veidot attistibas biroju ,kas no valsts puses bezmaksas uznemejiem raksta projektus un piesaista eiropas lidzfinansejumu un rupejas par projekta realizaciju.Jaaudze stipri uznemeji,kas bus potencialie nodoklu maksataji,jo vini bus pateicigi valstij ka vinus nomotiveja un palidzeja un iedvesa optimismu stradat. Aglonas novada uznemejiem jabut ciesa saskare un sadarbiba ar pasvaldibu. Pasvaldiba ir jarada pievilciga vide un atmosfera investicjam. Pagaidam sabiedriba valda milziga spriedze un negacijam pilna gaisotne.Javeido jaunas kvalitates politika,kas balstas uz savstarpeju cienu un ved sabiedribu un tas attistibu pareizajos virzienos. Mums ir jabut saimniekiem sava novada un tad nevajadzes lugt,lai firma no Mazsalacas raksta att .programmu,vai no Tukuma AV- skolai un bernudarzam ved biezpienu