Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada dome aicina piedalīties

Saturs atjaunots: 3.06.2012.

Šī gada 9. jūnijā plkst. 13:00 Aglonas KC Aglonas novada attīstības programmas 2012. – 2018. g.  gala redakcijas prezentācijā. Prezentāciju vadīs SIA Ķemers Busines and Law Company pārstāvji.

Darba kārtība:

  1. Aglonas novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam gala redakcijas prezentācija
  2. Aglonas novada teritorijas plānojuma izstrādes procesa jautājumi
  3. Par teritorijas plānojuma atļautajām izmantošanām, to raksturojošajiem rādītājiem;
  4. Informācija par novadā esošajiem HES un to aizsargjoslām, apgrūtinājumiem;
  5. Vēja elektrostaciju izvietošana ainaviskās teritorijās – nosacījumi.