Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada dome aicina piegādātājus uz informatīvo sapulci par plānoto iepirkuma procedūras “Malkas piegāde Aglonas novada pašvaldības vajadzībām” apspriešanu

Aglonas novada dome aicina piegādātājus uz informatīvo sapulci par plānoto iepirkuma procedūras “Malkas piegāde Aglonas novada pašvaldības vajadzībām” apspriešanu, kas notiks 2019. gada 13. novembrī plkst. 15.00 Aglonas KC.

Sapulcē piedalīsies domes vadība, iepirkumu komisija, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Preiļu biroja vadītāja Mārīte Vucenlazdāne.

Sanāksme tiek rīkota saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18. pantu “Informēšana par plānotajiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, apspriešanās ar piegādātājiem un kandidātu un pretendentu iepriekšēja iesaistīšana” (2) Pirms iepirkuma sākšanas pasūtītājs var rīkot apspriedi ar piegādātājiem, lai sagatavotu iepirkumu un informētu piegādātājus par iepirkuma plānu un prasībām. Pasūtītājs paziņo par apspriedi savā tīmekļvietnē, norādot apspriežamos jautājumus, apspriedes laiku un vietu, veidu, kādā piegādātāji var pieteikties dalībai apspriedē, prasības attiecībā uz apspriedes dokumentēšanu un šīs dokumentācijas publicēšanu.

Informāciju iesniedza: Alla Kalniņa, Iepirkumu komisijas sekretāre

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv