Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada dome aicina pieteikties uz Finanšu nodaļas vadītāja amatu

Aglonas novada dome aicina pieteikties uz Finanšu nodaļas vadītāja amatu (uz nenoteiktu laiku, pilna likme).

Piedāvājam:
• Intensīvu un dinamisku darbu pašvaldībā.
• Stabilu atalgojumu, sākot no 1200 eiro.
• Profesionālās izaugsmes iespējas. 

Prasības kandidātiem:
• Augstākā izglītība finanšu, ekonomikas vai grāmatvedības nozarē;
• Profesionālā pieredze finanšu un ekonomikas jomā (vēlams valsts pārvaldes iestādē vai pašvaldībā);
• Augstākā līmeņa 1. pakāpei (C1) atbilstoša valsts valodas prasme;
• Prasme lietot datortehniku, tajā skaitā Microsoft biroja programmatūru;
• Pieredze darbā ar finanšu vadības programmatūrām;
• Labas komunikācijas, saskarsmes prasmes un pārliecināšanas spējas;
• Analītiskās spējas un iniciatīva, prasmes strādāt ar liela apjoma dažāda veida informāciju, pieņemt atbilstošus lēmumus;
• Augsta atbildības sajūta un precizitāte, orientācija uz rezultātu sasniegšanu;
• Stresa noturība.

 Galvenie pienākumi Finanšu nodaļas vadītājam/-ai:
• Organizēt Aglonas novada pašvaldības budžeta sastādīšanu un apstiprināšanu;
• Rīkoties ar Aglonas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem apstiprinātā budžeta plāna ietvaros;
• Veikt racionālu un maksimāli efektīvu Aglonas novada pašvaldības finanšu resursu pārvaldi;
• Sagatavot Aglonas novada domes lēmumu projektus jautājumos, kas ir Finanšu nodaļas kompetencē.
• Plānot, organizēt, vadīt nodaļas darbu.

Iepriekšējā pieredze darbā līdzīgā jomā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Pieteikumu (motivācijas vēstuli) ar dzīves aprakstu (CV) lūdzam sūtīt uz e-pastu: padome@aglona.lv, vai pa pastu Aglonas novada domei uz adresi – Somersētas ielā 34, Aglonā, Aglonas novadā, LV – 5304 līdz 2019. gada 4. oktobrim. Tālrunis uzziņām: 65324573.

 

Privātuma paziņojums par datu apstrādi pretendentu atlases procesā

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1., 2.p. informējam:

-          Datu apstrādes pārzinis Aglonas novada dome, Somersētas iela 34, Aglona, LV-5304, tālrunis: 65324570; e-pasts: padome@aglona.lv;
-          pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;
-          Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – pārziņa leģitīmās intereses;
-          Personas datu saņēmēji –domes administrācija un speciālisti, kuri iesaistīti personāla atlases un izvērtēšanas procesā (pretendentu atlases komisija);
-          Personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
-          Pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti 2 gadus;
Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības:

  • pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;
  • iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.