Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada dome ir atsākusi Aglonas novada Attīstības programmas 2012. – 2019. gadam izstrādi

Saturs atjaunots: 20.02.2012.

esf_ieguld_eskarogs_600x109

Iepirkuma rezultātā Attīstības programmas izstrādi veic SIA „ĶEMERS BUSINESS AND LAW COMPANY”. Līdz ar plānošanas dokumenta izstrādi Aglonas novada dome aicina iesaistīties uzsāktajā darbā un izteikt savu viedokli, aizpildot anketu. Anketas ir pieejamas gan latviešu, gan krievu valodās. anketa latviešu valodā anketa krievu valodā Anketas lūgums iesniegt līdz 2011.gada 20. maijam.

Aizpildīto anketu lūdzam nosūtīt elektroniski uz e-pastu planotajs@aglona.lv vai pa pastu –  Aglonas novada domei – Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas novads, LV 5304, vai arī atnest to personīgi uz Aglonas novada Attīstības un plānošanas nodaļu vai tuvākajā pagasta pārvaldē – Grāveros, Kastuļinā, Šķeltovā.

Aglonas novada attīstības programma 2012. -2019.g. tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/085/010 „Aglonas novada teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros.