Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada dome izsludina kandidātu pieteikšanos uz komisiju locekļu amatiem

Aglonas novada dome izsludina kandidātu pieteikšanos uz komisiju locekļu amatiem sekojošās komisijās:

Administratīvajā komisijā
Pretendentu dokumentus (motivētu pieteikumu un CV) lūdzam līdz 2013.gada 18.jūlija plkst.10:00 iesniegt Aglonas novada domē, Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304.
Tālrunis: 65324573

Aglonas novada vēlēšanu komisijā
Pieteikumā jānorāda vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, darba vieta un profesija (nodarbošanās), ziņas par piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā agrāk. Pieteikumam pievienojams katra kandidāta rakstveida paziņojums, ka viņš piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu personu datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar šā likuma prasībām.
Pieteikumus lūdzam līdz 2013.gada 12.augustam plkst.10:00 iesniegt Aglonas novada domē, Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304.
Tālrunis: 65324573

Tiesības izvirzīt un pieteikt savu pārstāvi novada vēlēšanu komisijā ir:
1) reģistrētām politiskajām organizācijām (partijām) vai to apvienībām;
2) ne mazāk no 10 balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem (turpmāk – vēlētāju grupa);
3) Aglonas novada domes deputātiem;

Par vēlēšanu komisijas locekli var pieteikt vēlētāju:
1) kurš prot latviešu valodu;
2) kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
3) kurš nav pieteikts par deputāta kandidatu vai nav kandidatu saraksta iesniedzējs;
4) kurš nav Eiropas parlamenta, Saeimas vai Aglonas novada domes deputāts;
5) kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Ja kandidātu izvirza politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās vadības institūcijas lēmuma.
Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīves vietas adresi.

Pieteikuma veidlapa (izdrukāta) pieejama:

  • Aglonas novada domē un Kastuļinas, Grāveru un Šķeltovas pagastu pārvaldēs,
  • Aglonas novada bibliotēkās
Jūs varat lejupielādēt veidlapu šeit:
Informāciju sagatavoja un iesniedza
Aglonas novada domes
Kancelejas nodaļa
Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas novads, LV-5304
Tālrunis: 65324573, 65324569
Fakss: 65324573