Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada domes 25. aprīļa kārtējā sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām”  27.pantu sasaucu Aglonas novada domes sēdi 2014.gada 25.aprīlī plkst.13.00, Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās. Izsludinu sekojošu dienas kārtību.

Darba kārtībā:

 1. Par Aglonas novada domes 2013.gada pārskata apstiprināšanu. (ziņo V.Lielcepure)
 2. Par SIA „Preiļu slimnīca” lūgumu izskatīšanu. (ziņo V.Lielcepure, I.Klindžāne)
 3. Par saistošajiem noteikumiem „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Jidausa ezerā 2014.-2016.gadā”. (ziņo A.Bartuša)
 4. Par iepirkuma izsludināšanu projektam „Zivju resursu kvalitātes uzlabošana Aglonas novada Ilzas, Karašu un Saviņu ezeros”. (ziņo A.Bartuša)
 5. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)

5.1.Pabalsti.

5.2.Iesniegumi un dažādi jautājumi.

 1. Par zivju nozveju. (ziņo A.Bartuša)
 2. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
 3. Par pašvaldības mežaudžu inventarizācijai piešķiramo līdzekļu plānošanu. (ziņo V.Lielcepure)
 4. Par Aglonas novada domes transporta nodaļas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo I.Poga)
 5. Par transporta nodaļas vadītāja D.Zukula iesniegumu par transportlīdzekļa iegādi. (ziņo D.Zukuls)
 6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda  un nokavējuma naudas dzēšanu. (ziņo A.Buiniča, P.Bekišs).
 7. Par LAD projektu SAC „Aglona”. (ziņo V.Gribuška)
 8. Par finansējuma piešķiršanu Aglonas novada izglītības iestāžu un BJBLPC „Strops”MsWindows Office akadēmisko licenču iegādei. (ziņo V.Lielcepure)
 9. Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu  domes priekšsēdētājai H.Streiķei. (ziņo O.Šatilovs)
 10. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
 11. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.

 

Aglonas novada domes priekšsēdētāja                                                              H.Streiķe