Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada domes ārkārtas sēde 2015. gada 4. jūnijā

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28.pantu Aglonas novada domes ārkārtas sēde notiks 2015.gada 4.jūnijā plkst.9.00., Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtībā:

1. Par Aglonas novada skolēnu, skolotāju un treneru apbalvošanu. (ziņo L.Kaļāne)

2. Par Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskolas dalību Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātajā projektu konkursā. (ziņo E.Islamgarajeva)

3. Par pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides A programmu saskaņošanu. (ziņo K.Stivriņa)

 

Aglonas novada domes priekšsēdētāja  H.Streiķe