Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada domes ārkārtas sēde 2018.gada 22.jūnijā

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28.pantu sasaucu Aglonas novada domes ārkārtas sēdi 2018.gada 22.jūnijā plkst. 09:00 Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās. Izsludinu sekojošu sēdes darba kārtību.

Darba kārtībā:

1. Par iepirkumu procedūras veikšanu projektam “Mācies eko”. (ziņo A.Podskočija)
2. Par iepirkuma izsludināšanu “Apgriešanās laukuma izbūve Jaudzemu ielā 7 Aglonas ciemā”. (ziņo A.Podskočija)
3. Par iepirkumu procedūras rezultātiem “Velosipēdu, aprīkojuma un velo novietņu iegāde Aglonas novadam”, iepirkuma identifikācijas numurs AND/2018/07. (ziņo A.Podskočija)
4. Par iepirkumu procedūras rezultātiem “Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Aglonas novada pagastu ielu pārbūvei, identifikācijas numurs AND/2018/12. (ziņo A.Podskočija)
5. Par iepirkumu procedūras rezultātiem “Remontdarbi Aglonas novada iestādēs”, identifikācijas numurs AND/2018/13. (ziņo A.Podskočija)
6. Par SIA “ELLI V” iesniegumu. (ziņo L.Bartuša)

Aglonas novada domes priekšsēdētāja I.Barkeviča