Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada domes ārkārtas sēde

Saturs atjaunots: 28.04.2021.

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28. pantu sasaucu Aglonas novada domes ārkārtas sēdi 2021. gada 27. aprīlī plkst. 16.30, attālināti ZOOM platformā. Izsludinu sekojošu sēdes darba kārtību.

Darba kārtībā:

1. Par Aglonas novada pašvaldības kustamās mantas nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo I.Poga)

2. Par investīciju projektu iesniegšanu valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai.

(ziņo R.Petrovs, I.Poga)

3. Par augstas gatavības  investīciju projekta sagatavošanu valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai. (ziņo R.Petrovs, I.Poga)

Aglonas novada domes priekšsēdētāja vietniece                                                     M.Grebeža