Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada domes Iepirkumu komisija paziņo

Aglonas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka ir veikti grozījumi atklātā konkursa “Ūdenssaimniecības attīstības Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta”, identifikācijas numurs AND/2011/12/ERAF, nolikumā.Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2011.gada 30.augusts plkst.11.00

Pielikumā:

  1. Grozījumi nolikumā