Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada domes Iepirkumu komisija paziņo

Saturs atjaunots: 14.02.2012.

Aglonas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka ir veikti grozījumi atklātā konkursa “Ūdenssaimniecības attīstības Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta”, identifikācijas numurs AND/2011/12/ERAF, nolikumā.Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2011.gada 30.augusts plkst.11.00

Pielikumā:

  1. Grozījumi nolikumā