Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada domes kārtējā sēde 2017.gada 30.jūnijā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 27.pantu sasaucu domes sēdi 2017.gada 30.jūnijā plkst.09.15 Aglonas novada administratīvās ēkas telpās, Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas novads.
Darba kārtībā:
1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I. Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi (ziņo I.Poga).
2. Par Aglonas novada domes pārstāvību Latvijas Pašvaldību savienībā (ziņo I.Barkeviča).
3. Par biedrības “ Nigestes amatniecības nams” iesniegumu (ziņo I. Barkeviča).
4. Par Aglonas novada domes pārstāvju deleģēšanu biedrībās un pārstāvniecībās (ziņo I. Barkeviča).
Aglonas novada domes priekšsēdētāja I. Barkeviča