Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada domes kārtējā sēde 2017. gada 30.novembrī, plkst. 14:00

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27.pantu sasaucu Aglonas novada domes sēdi 2017.gada 30.novembrī plkst.14:00, Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās. Izsludinu sekojošu dienas kārtību.

Darba kārtībā:

 1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
 2. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
 3. Par sadarbību Preiļu Galvenās bibliotēkas reģiona bibliotēkas funkciju veikšanai un to finansēšanai. (ziņo Dz.Savitska)
 4. Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par sociālās palīdzības pabalstiem Aglonas novadā”. (ziņo L.Bartuša)
 5. Par saistošajiem noteikumiem „Par materiālās palīdzības pabalstiem Aglonas novadā”. (ziņo L.Bartuša)
 6. Par Sociālās mājas iekšējās kārtības noteikumiem. (ziņo D.Kuzņecovs)
 7. Par Aglonas novada domes Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra klientu apkalpošanas noteikumiem. (ziņo L.Bartuša)
 8. Par atļauju izmantot informāciju no Sociālās palīdzības administrēšanas informācijas sistēmas. (ziņo L.Bartuša)
 9. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Juridiskās palīdzības administrāciju. (ziņo D.Kuzņecovs)
 10. Par grozījumiem sadarbības līgumā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru. (ziņo D.Kuzņecovs)
 11. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
 12. Par Aglonas novada pašvaldības Stratēģiju darbam ar jaunatni 2018.-2022.gadam. (ziņo M.Ušacka)
 13. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu. (ziņo D.Kuzņecovs)
 14. Par veiktajām tirgus izpētēm novembrī. (ziņo A.Podskočija)
 15. Par iedzīvotāju vēstuli (reģ. 31.10.2017., Nr.2043). (ziņo A.Ruskulis)
 16. Par  Aglonas novada attīstības programmas 2012. – 2018.gadam rīcības un investīciju plāna aktualizēšanu. (ziņo I.Valaine)
 17. Dažādi jautājumi un informācija. (ziņo I.Barkeviča)
  1. Par „Optimālā vispārējās izglītības tīkla modeļa izveidi Latvijā”.

Aglonas novada domes priekšsēdētāja                                                              I.Barkeviča