Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada domes Mazo grantu projektu konkurss “Iedzīvotāji veido savu vidi 2018″

Aglonas novada dome 2016. gadā  iesaistījās  apvienībā “Sabiedrība ar dvēseli”, un saskaņā ar apvienības nolikumu,  rīko mazo grantu projektu konkursu iedzīvotāju iniciatīvām  Aglonas novadā.
Konkursa mērķis – uzlabot dzīves kvalitāti fiziskajā un sociālajā jomā Aglona novadā, veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi. Konkursā var piedalīties nereģistrēta iedzīvotāju grupa, sabiedriskas organizācijas (biedrības, nodibinājumi). Projektus finansē no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Projektus var iesniegt, pretendējot uz maksimālo atbalsta summu 500.00 EUR vienam projektam. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz  2018. gada 25. maijam plkst. 16.00 Aglonas novada domes klientu apkalpošanas centrā, Somersetas 34, Aglona, Aglonas novads.

NOLIKUMS_aglona_2018

1_pielikums_pieteikuma_veidlapa_2018

Word  1_pielikums_pieteikuma_veidlapa_2018

2.pielikums_Darba_uzskaites_tabele

Word 2.pielikums_Darba_uzskaites_tabele

3. pielikums .Mazo_grantu_atskaite_2018

Word   3. pielikums .Mazo_grantu_atskaite_2018

4.pielikums_vertesanas kriteriji

Word 4.pielik_vertesanas kriteriji

Informāciju iesniedza: Ineta Valaine, Aglonas novada domes Attīstības plānotāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv