Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada domes paveiktais 2018. gadā investīciju piesaistes jomā

2018. gadā turpinājās aktīvs darbs pie investīciju piesaistes un projektu īstenošanas. Kopvērtējumā 2018. gadā tika realizēti septiņi 2014.-2020. gada ES fondu plānošanas perioda projekti, 2019. gadā turpināsies darbs pie jau uzsākto 20 projektu īstenošanas.


2018. gadā tika turpināta zivju resursu pavairošana Aglonas novada ezeros. Pašvaldība daļēji realizēja Zivju fonda projektu Nr. 1.49. “Zivju resursu pavairošana Aglonas novada Pakaļņa, Biešonu, Okras, Dubuļu un Jidausa ezeros”, kura ietvaros Aglonas novada Kastuļinas pagasta Dubuļu ezera zivju resursi tika papildināti ar 7000 vienvasaras līdaku mazuļiem (piegādātājs SIA “”BMLV). Zivju resursu papildināšana notika Pārtikas un veterinārā dienesta un Valsts vides dienesta uzraudzībā. Sakarā ar silto rudeni tika kavēta zivju nozveja, tāpēc projektā plānotais zivju daudzums (27000 gab.) netika piegādāts līdz projekta īstenošanas termiņa beigām – 31.10.2018, attiecīgi projekts īstenots daļēji. Projekta kopējās izmaksas sastāda 2109,03 EUR (ar PVN). Zivju fonda finansējums – 1743,00, bet Aglonas novada domes līdzfinansējums – 366,03 EUR (PVN – 21 %) no projekta kopējām izmaksām.

Projekts Nr.16-03-AL21-A019.2202-000002 “Aglonas Sporta centra stadiona pārbūve”. Projekta mērķis: palielināt lauku iedzīvotāju drošumspēju, veicināt vietas potenciālu un pievilcīgu, atjaunojot Aglonas sporta centra stadionu. Projektā plānotie darbi:
1. pārbūvēt futbola laukumu un skrejceļus,
2. stadiona austrumu pusaplī ierīkot lodes grūšanas apli ar piezemēšanās sektoru un tāllēkšanas bedri ar skrejceliņu,
3. stadiona rietumu pusaplī ierīkot marķētu šķēpa mešanas vietu,
4. ierīkot laukuma apgaismojumu,
5. ieklāt sintētisko segumu futbola laukumam, skrejceļiem un pusapļiem.
Kopējās projekta izmaksas sastāda 336689,77 ar PVN, Lauku atbalsta dienesta piešķirtais publiskais finansējums 45 000,00 eiro, attiecināmās izmaksas 50 000,00 eiro.
SIA „OŠUKALNS” būvdarbus pabeidza 25.07.2018. Būvdarbu pasūtītājs (Aglonas novada dome) uzskatīja, ka futbola laukuma ieklāšanas darbi ir veikti nekvalitatīvi un risināja šo jautājumu ar SIA „OŠUKALNS”, būvuzraudzības pakalpojuma sniedzēju „FirmaL4”, autoruzraudzības pakalpojuma sniedzēju A/S „Komunālprojekts” un Latvijas Būvinženieru savienību. 2019. gada 16. janvārī objekts „Aglonas sporta centra stadions” ir pieņemts ekspluatācijā.

 

2018. gadā turpinājās  Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” līdzfinansētā projekta Nr. 17-03-A00702-000093 Publiskās infrastruktūras atjaunošana Aglonas novadā” aktivitāšu īstenošana. Projekta ietvaros  plānots veikt  pašvaldības grants autoceļa A–3 Rutuļi – Bēķi – Spīķi – Salenieki I kārta (Aglonas pagasts), K–2 Dunski – Deņeva – Kastuļina I kārta (Kastuļinas pagasts), K–29  Butkānu kapi – Lejas Butkāni (Kastuļinas pagasts), S–3 Marhleviči – Zabalotki – Aksenova (Šķeltovas pagasts), S–8 Marhleviči – Prusaki (Šķeltovas pagasts) pārbūves darbus. Kopumā paredzēts veikt pašvaldības grants ceļu pārbūvi 12,15 km garumā, rezultātā nodrošinot grants ceļu kvalitātes paaugstināšanos un satiksmes drošības uzlabošanos, veicinot uzņēmējdarbības attīstību un apdzīvotību Aglonas novada teritorijā. Projekta īstenošanas termiņš  – 20.03.2019. Projekta kopējās izmaksas sastāda 1 009 417,97 EUR ar PVN. Lauku atbalsta dienesta piešķirtais ELFLA publiskais finansējums 867 977,46 EUR,  attiecināmās izmaksas 964 419,40 EUR, Aglonas novada domes līdzfinansējums 96 441,94 EUR (10%), neattiecināmās izmaksas – 44121,54 EUR.

2018. gadā īstenotā projekta Nr. 17-03-AL33-A019.2202-000016 “Koka skulptūru dārza izveidošana Aglonas novada Šķeltovas pagastā” ietvaros tika izveidots koka skulptūru dārzs ar 9 dažādām skulptūrām, soliņu un plāksni grāmatas veidā ar Šķeltovas pagasta ciemu nosaukumiem. Termiņš 20.12.2017 – 29.10.2018. Projekta kopējās izmaksas 9982,50 EUR, attiecināmās izmaksas 9982,50 EUR, Lauku atbalsta dienesta piešķirtais publiskais finansējums 8984,25 EUR, līdzfinansējums 998,25 EUR (10%).

Projekts Nr. 17-03-AL21-A019.2205-000001 “Eko atpūta Aglonas novadā”. Projekta īstenošanas laiks 24.11.2017.- 23.11.2018. Projekts mērķis: Palielināt lauku iedzīvotāju drošumspēju, veicināt vietas potenciālu un pievilcību, attīstot jaunu pakalpojumu vietējo iedzīvotāju vajadzībām, tūrisma veicināšanai un aktīvās atpūtas, sporta un saturīga brīvā laika pavadīšanai Aglonas novadā.
Projekta aktivitātes:
1. velosipēdu un to aprīkojuma iegāde,
2. velonovietņu iegāde un uzstādīšana,
3. velomaršrutu karšu izgatavošana.
Ar projekta finansējumu ir iegādāti 18 velosipēdi. Atraktīvākie velobraucēji varēs izbaudīt braucienu ar divvietīgu tandēma velosipēdu (2 gab.). Tūrisma objektus Aglonas novada centrā būs iespēja apskatīt iznomājot elektrovelosipēdus (2 gab.), tas būs patīkams izbrauciens senioriem un mazākas fiziskās slodzes cienītājiem. Vieglas grūtības pakāpes maršrutiem, nelielām riteņbraucēju grupām, tiks piedāvāti pilsētas velosipēdi (6 gab.), bet vidējas un grūtas pakāpes velo maršrutu cienītāji varēs izmantot tūrisma velosipēdus (6 gab.). Bērniem būs pieejami gan pusaudžu velosipēdi (2 gab.), gan bērnu krēsliņi (3 gab.).
Lai aktīvie ceļotāji justos droši un ērti, būs iespēja nomāt ķiveres (pieaugušo – 18 gab., bērnu – 3 gab., pusaudžu – 2 gab.), atstarojošās vestes (23 gab.), velodatorus (3 gab.), pumpjus (10 gab.), 20 funkciju instrumentu atslēgu komplektu (4 gab.) un veloslēdžus (18 gab.).
Tūrisma objektu apskatei novada centrā ir izvietoti pieci velostatīvi – Aglonas centrā pie tūrisma stenda, Maizes muzeja, Otrā pasaules kara muzeja, pie estrādes, kur tuvumā atrodas plosta stāvvieta un pie labiekārtotās pludmales. Izvēlētās spirālveida formas velonovietnes varēs izmantot ne tikai velosipēdu novietošanai, bet tās veiks arī dekoratīvu vides objektu funkcijas.
Tā kā velotūrisms līdz šim Aglonas novadā netika popularizēts, velotūrisma maršruti tika iezīmēti Aglonas novada bukletā, tie nav labi pārskatāmi un detalizēti aprakstīti. Projekta ietvaros tika izveidota atsevišķa velotūrisma karte, kurā pārskatāmi iezīmēti un aprakstīti Aglonas novada velomaršruti.
Projekta attiecināmās izmaksas – 13010,64 EUR, publiskais finansējums: 11709,57 EUR, Aglonas novada domes finansējums 1301,07 EUR (10%).

2018. gadā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) izsludinātā atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 19.2.2. aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros (2.1. 2.2. un 2.3. rīcības) biedrībā “Preiļu rajona partnerība” iesniegti un apstiprināti 3 projektu pieteikumi:
1. Nr. 18-03-AL21-A019.2206-000001 projekts “Sanitāro telpu uzlabošana Sociālās aprūpes centrā „Aglona””.  Projekta ietvaros plānota Sociālās aprūpes centra „Aglona” (Salenieki, Aglonas pagasts) divu sanitāro telpu uzlabošana, veicot remontdarbus tualetes telpās, kā arī izremontējot un pielāgojot vannas istabas telpas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Projekta ietvaros tiks uzstādīta jauna santehnika ar aprīkojumu. Projekta īstenošanas termiņš – 30.04.2019. Projekta kopējās izmaksas – 8406,84 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas sastāda 5113,73 EUR, ELFLA publiskais finansējums – 4602,36 EUR un Aglonas novada domes līdzfinansējums – 3804,48 EUR.
2. 18-03-AL21-A019.2204-000004 “Aglonas Kultūras centra materiāltehniskās bāzes pilnveidošana”
Projekta ietvaros plānots iegādāties un uzstādīt:
1. Skaņas aparatūra – dažādu veidu mikrofoni 10 gab., statīvi, transporta kastes mūzikas aprīkojumam, USB/CD atskaņotājs, profesionāls 2 līniju transformators, projektors un motorizēts ekrāns.
2. Skatuves aizkari – priekškara specializēts mehānisms – 1 gab., gaismu, sofīšu un kulišu līnija – 6 gab., manteļsofītes piekares līnija – 1 gab., priekškars – 1 komplekts, manteļsofīte – 1 gab., sofe – 3 gab., kulise skatuves priekšplānā – 6 gab., fons – 1 gab.
3. Skatītāju krēsli – 250 gab.
Projekta kopējās izmaksas 22846,96 EUR ar PVN, attiecināmās izmaksas 16595,05 EUR, neattiecināmās izmaksas 5587,18 EUR, publiskais finansējums 14935,55 EUR, Aglonas novada domes līdzfinansējums – 7911,41 EUR.


3. Nr. 18-03-AL21-A019.2205-000001 “Esi aktīvs un radošs Aglonā”
Projekta ietvaros Aglonas BJBLPC „Strops” tiks iegādātas inovatīvas galda spēles, IGLU kluči, LEGO konstruktori, kinētiskās smiltis, Wii spēle, sēžammaisi, mūzikas instrumenti, sporta aktivitātēm sporta hallē tiks iegādāti tatami matrači, trenažieris, sporta inventārs.
Projekta aktivitāšu realizēšanas termiņš ir līdz 2019. gada 19. jūlijam. Projekta kopējās izmaksas 13207,64 EUR ar PVN, attiecināmās izmaksas 13207,64 EUR, publiskais finansējums 11886,87 EUR, Aglonas novada domes līdzfinansējums 10% – 1320,76 EUR.

Lai veicinātu uzņēmējdarbību un piesaistītu investīcijas, Aglonas novada pašvaldība saskaņā ar Attīstības programmas Investīciju plānu ir uzsākusi vērienīgu projektu, kas kopumā piesaistīs novadam 1281439,51 eiro lielas  privātās investīcijas un radīs vismaz 21 jaunu darbavietu periodā līdz 2023. gada 31. decembrim. Projekts Nr.5.6.2.0/18/I/009 “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” tiek īstenots specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 5.6.2. “Degradēto teritoriju revitalizācija” 3. pasākuma “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona  un Alūksnes novada pašvaldībās” ietvaros. Projekts ir apstiprināts un saņēmis pozitīvu atzinumu no sadarbības iestādes – Centrālās finanšu un līgumu aģentūras.  Projekta specifiskais mērķis ir Preiļu, Aglonas un Riebiņu novadu teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību attīstības programmām, nodrošinot videi draudzīgu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu. Projekta vadošais partneris ir Preiļu novada dome, sadarbības partneri Aglonas novada dome un Riebiņu novada dome. Projekta īstenošanas laiks 33 mēneši. Projektā Aglonas novada dome kā sadarbības partneris īsteno šādas aktivitātes:

1. Aglonas novadā  esošo ielu  un ceļu pārbūve. Ceļu infrastruktūras 5,48 km garumā atjaunošana uzlabos Aglonas novada uzņēmējdarbībai nozīmīgās infrastruktūras kvalitāti, uzņēmēju sasniedzamību. Pārbūve tiks veikta uz ceļiem Rutuļi-Bēķi-Spīķi-Salenieki – 1,950 km, Leitāni-Aglonas Alpi – 0,460 km, Šķeltova – Pildigi – Kriviņi – 0,4 km, Priežmala – Zaharišķi – 0,770 km, Dunski – Deņeva – Kastuļina – 1, 04 km, Aglonas  ciema teritorijā: Daugavpils iela 7 laukums pie Maizes muzeja, Aglonas iela – 0,350 km.
2. Radošo industriju centra izveide Aglonā, Somersētas ielā 21/23. Radošo industriju centra izveidošana sekmēs vietējās uzņēmējdarbības attīstību, uzņēmējdarbības vides sakārtošanu, nodrošinot uzņēmējdarbībai nepieciešamo platību izbūvi.  Paredzēta ēkas infrastruktūras izbūve un laukuma labiekārtošana pie ēkas.  Ēku infrastruktūra tiks veidota ar nolūku nodot nomā vairākiem komersantiem, kas tiks izvēlēti atklāta konkursa rezultātā.

2018. gadā noslēgti līgumi un tiks uzsākti darbi ceļu un ielu sakārtošanai uzklājot cieto segumu:

  •  SIA “DSM Meistari” pabeigusi svarīgākos būvdarbus uz ceļa Leitāni-Aglonas Alpi – 0,460 km, laukumā pie Maizes muzeja , kā arī sagatavota ceļa plātne cietā seguma ieklāšanai Aglonas ielā pavasarī.  Būvuzraudzību objektiem veic  SIA “VTV 14”.
  •  SIA “Rivjera”  īsteno būvdarbus  uz ceļiem Rutuļi-Bēķi-Spīķi-Salenieki – 1,950 km un Dunski – Deņeva – Kastuļina – 1, 04 km II kārtas darbiem.  Par autoceļu Šķeltova – Pildigi – Kriviņi – 0,4 km un  Priežmala – Zaharišķi – 0,770 km pārbūvi ir noslēgti līgumi ar SIA “Krustpils”. Darbus ceļu pārbūvē plānots pabeigt 2019. gadā.

Projekta plānotās kopējās attiecināmās izmaksas  1735345,17 EUR. Programmas SAM “5.6.2. Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projektus 85% apmērā finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 15% valsts budžeta un  pašvaldības finansējums.

Projekts 9.2.4.2./16/I/002 “Veselības veicināšanas pasākumi Aglonas novadā”  ir vērsts uz darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” mērķu sasniegšanu. Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Aglonas novada iedzīvotājiem.

2018. gadā tika uzsākti vai turpināti vairāki nodarbību cikli -  nodarbības ritmiskajās dejās, vingrošanas nodarbības 1.-6. klasēm un pirmsskolas izglītības iestādē, izglītojošas nodarbības 1.-4. klasēm “Veselīga uztura skola”, peldēšanas nodarbības 7.-9. klasēm, veselības vingrošana, nūjošanas nodarbības, interaktīvie semināri, nometne bērniem, Aglonas novada seniori jūlijā piedalījās fiziski aktīvā ekskursijā uz Lietuvu, semināri par bērna uzvedības problēmām, sporta svētki “Ar veļiku pa Agluynu”, veselības kampaņas.

2019. gada plānotas aktivitātes – “Draudzīgā skola”, veselības dienas, akcija pret smēķēšanu, sporta diena, seminārs par seksuāli reproduktīvo veselību, ģimenes diena, jauno vecāku skola, nometne bērniem, ekskursija senioriem, kā arī 2018. gada uzsāktās fiziskās aktivitātes. Projekta ietvaros iegādātas dažādas paškontroles ierīces, piemēram, asinsspiediena mērītājs, ierīce glikozes, holesterīna līmeņa kontrolei, kā arī sportošanas inventārs – bumbas, paklājiņi, nūjošanas nūjas, u.c.
Projektā iesaistītas 393 unikālās personas.
Projekta darbības laiks no 02.03.2017. līdz 31.12.2019.
Projekta kopējās izmaksas – 50296,00 EUR (ESF atbalsta apjoms 85 %, valsts budžeta finansējums 15 %). Īstenojot šo projektu, pašvaldība vēlas motivēt cilvēkus pozitīvai paradumu maiņai.

Valsts reģionālās attīstības aģentūras līdzfinansētā projekta Nr.2/GIMEN/18/030 “Ģimenēm draudzīgas vides veidošana Aglonas novadā” ietvaros 2018. gadā pie Aglonas Katoļu ģimnāzijas ir izveidots jauns un moderns bērnu rotaļu laukums. Projekta ietvaros Aglonas novada bērniem vecumā no 7-14 gadiem organizēta dienas nometne „Aglonas akcenti”. Nometnes dalībnieki piedalījās dažādās sporta un radošajās aktivitātēs, bērniem tika piedāvātas gan praktiskas, gan izglītojošas nodarbības, organizētas 2 ekskursijas. Kopumā nometnes aktivitātēs piedalījās 30 Aglonas novada bērni. Projekta attiecināmās izmaksas ir 28977,54 EUR, valsts budžeta finansējums 19994,50 EUR, Aglonas novada domes finansējums 8983,04 EUR.

 2018. gadā uzsākta Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansētā projekta “Cirīšu ezera publiskās infrastruktūras uzlabošana” īstenošana, plānots veikt sekojošas aktivitātes: skatu torņa būvniecība, publiskās infrastruktūras uzstādīšana  (peldošā laipa ar margām (2 gab.), lapene (1 gab.), kāpnes (1 gab.), atpūtas krēsli (3 gab.), soliņi ar atzveltni (2 gab.), koka laipa makšķerniekiem (1 gab.), mazais skatu tornis (1 gab.), atkritumu urnas (3 gab.)), plosta atjaunošana, niedru izpļaušana, projekta publicitāte. Projekta kopējās izmaksas – 55 555,71 EUR. Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums – 38889,00 EUR (70 %), Aglonas novada domes līdzfinansējums  – 16666,71 EUR (30 %). Projekta īstenošanas laiks: 2018. gada 1. maijs – 2019. gada 30. aprīlis.

Aglonas pašvaldība iesaistījusies Latgales reģiona attīstības aģentūras projektā Nr.2/VESEL/18/001 „Latgales reģiona iedzīvotāju aktīvu dzīvesveida iespēju paplašināšana-AKTĪVS LATGALEI” (projekta partneris). Projekta īstenošanas laiks: 03.05.2018.-30.11.2018. Projekta aktivitātes: sporta inventāra un aprīkojuma iegāde 12 projektā iesaistītajām pašvaldībām, viena jauna publiska sporta infrastruktūras objekta ierīkošana Preiļos, bērnu un jauniešu vasaras basketbola nometnes un 6 turnīru organizēšana, sporta veidu – basketbols, pludmales volejbols, futbols un teniss – dažādošana Latgales reģionā. Projekta ietvaros Aglonas novada dome ir iegādājusies sporta inventāru un aprīkojumu. Pirmskolas izglītības iestādei- konusu komplekts un sporta aktivitāšu komplekts, sporta centram- medicīnas bumba (1 gab.), futbola bumbas (3 gab.), basketbola bumbas (2 gab.), trenažieris- atlētiskais sols un elektriskais trenažieris, Grāveru pagastam – konusu komplekts, futbola bumbas (2 gab.), volejbola bumbas (2 gab.), šautriņu dēlis ar šautriņām, novusa galda komplekts, galda tenisa galds, badmintona komplekts (2 gab.), lecamauklas (6 gab.), dārza batuts. Projekts attiecināmās izmaksas 2003,88 EUR, valsts budžeta finansējums 1731,88 EUR. Aglonas novada domes līdz finansējums- 272,00 EUR.

2018. gadā, sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu, tika turpināts darbs pie Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija balstoties uz sporta aktivitātēm (Bez riska)” īstenošanas. Aglonas novada dome iesaistījās iestāžu un organizāciju tīkla izveidē, ar mērķi iesaistīt riska grupas pusaudžus ielu sporta aktivitātēs, pārrobežu pieredzes apmaiņas organizēšanā. Aglonas novada jaunatnes lietu speciāliste Dž.Valaine piedalījās apmācībās ”Kā strādāt ar riska grupas bērniem un jauniešiem”. Apmācības turpināsies arī nākošajā gadā. Projekta ietvaros ir paredzēta sporta infrastruktūras uzlabošana un nepieciešamā sporta inventāra iegāde Aglonas novada izglītības iestādēs. Sporta inventāra iegādei ir veikts iepirkums un noslēgts līgums par inventāra piegādi. Projekta attiecināmās izmaksas – 7340,00 EUR, no kurām Aglonas novada domes līdzfinansējums sastāda 1284,50 EUR.

2018. gadā Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020. gadam Aglonas novada dome kā partneris turpināja iesaistījās projekta  Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā izmantojot ūdens resursus / Mācies Eko” īstenošanā, kur plānotas aktivitātes saistītas ar ūdeni – tūrisma maršrutu izstrāde, nometnes bērniem,  āra trenažieru uzstādīšana, ūdens velosipēdu, SUB dēļu un cita aprīkojuma iegāde izmantošanai uz ūdens. Lai uzlabotu vides pieejamību ekotūrismā īpaša vērība pievērsta atbilstošas infrastruktūras izveidošanai. 2018. gada nogalē Aglonas pašvaldībā notikusi iepirkuma procedūra aprīkojuma uz ūdens iegādei.  Aglonas novadā iedzīvotāju un tūristu rīcībā tiks nodoti  ūdens velosipēdi, katamarāni, glābšanas vestes, uzstādīti āra trenažieri.
Pašvaldība 2018. gada jūlijā ir organizējusi starptautisku nometni “Dabas pasaule mums visapkārt”, kur piedalījās 28 bērni vecumā no 12 līdz 14 gadiem no Latvijas un Lietuvas, kas iepazinās ar ekotūrisma iespējām Aglonā  un Latgalē. 2019. gadā piedzīvojumu nometni  Lietuvā rīkos Gražutes un Sartu reģionālā parka direkcija, kur dosies 4 Aglonas novada bērni, kuri būs labākie skolēniem izsludinātāja radošo darbu konkursā.
Aglonas novada tūrisma speciālisti, gidi, pašvaldību darbinieki, uzņēmēji, iedzīvotāji tika iesaistīti vairākos pasākumos projekta  ietvaros. Vietējie iedzīvotāji apmeklēja  Eko festivālu – Rušonas ezera svētki atpūtas bāzē “Silmalas”, savukārt gidi un uzņēmēji pilnveidoja savas zināšanas  ekotūrisma pakalpojumu sniegšanā un veidošanā praktiskos semināros Antalieptē un Anīkščos Lietuvā septembrī un oktobrī. Apmācībās iegūtās zināšanas rezultējās Preiļos notikušajā seminārā decembra nogalē ekotūrisma maršrutu izstrādāšanā Lietuvas un Latvijas pierobežas teritorijās.

Sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu, Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020. gadam iesniegts projekts “Amatniecība bez robežām (Crafts)” (Izvērtēšanā).

2018. gadā Aglonas internātvidusskolā noslēdzās Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta atbalsta programmas Erasmus+ projekta Nr. 2017-1-LV01-KA101-035382 “Aglonas internātvidusskolas pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide” aktivitātes Mācību mobilitāte (KA1) īstenošana.
Projekta īstenošanas termiņš: 01.07.2017.- 30.06.2018. Projekta ietvaros skolas administrācija un pedagoģiskais personāls pilnveidoja savas kompetences, lai uzlabotu mācību procesa kvalitāti un skolas vidi. Projekta īstenošanas laikā visi dalībnieki (skolas direktors, skolas direktora vietnieks, angļu valodas skolotāja) pilnveidoja angļu valodas prasmes, veidoja plašāku izpratni par izglītības sistēmu konkrētajā mobilitātes valstī (Vācija, Slovēnija, Lielbritānija), ieguva pieredzi no citu Eiropas valstu kolēģiem. Apkopoja, izvērtēja un ieviesa iegūto pieredzi, prasmju pielietošana mācību darbā un dalīšanās ar pieredzi vicina mācību procesa kvalitātes uzlabošanos. Visas projekta izmaksas 10694,00 EUR apmērā finansēja ES izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma Erasmus+.

Aglonas novada dome pārskata gadā iesniedza projekta pieteikumu Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektorā. 25.05.2018. projekts Nr.2018-01-KA01-046866 „Aglonas novada pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide” tika apstiprināts un iegūts finansējums tā īstenošanai. Projekta īstenošanas laiks: 01.06.2018.-31.08.2019. 2018. gadā īstenotas projekta aktivitātes – angļu valodas skolotāja no Aglonas vidusskolas un vizuālās mākslas un sporta skolotāja no Priežmalas pamatskolas apmeklēja kursus Lielbritānijā, Braitonā, English Language Center. Skolotāju mobilitāte ir tikai daļa no projekta aktivitātēm, turpmāk apgūtās jaunās zināšanas, prasmes un pieredze tiks ieviesta mācību procesā. Ar iegūto pieredzi skolotājas iepazīstinās savus kolēģus, palīdzēs apgūtās metodes integrēt arī citos mācību priekšmetos. Kopumā jaunapgūto prasmju pielietošana mācību darbā un dalīšanās ar pieredzi nodrošinās projekta ilgtspēju un būs motivācija iesaistīties jaunos projektos. Visas projekta izmaksas 9807,00 EUR apmērā finansē ES izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma Erasmus+.

2018. gada 1. februārī tika iesniegts projekts Nr.NP.IP-2018/10220 ”To get to know each other and environment” Ziemeļu un Baltijas valstu sadarbības programmā Nordplus. Projekts tika apstiprināts un ir uzsākta tā īstenošana ( 01.07.2018.-1.11.2019.). Projekta ietvaros ir paredzētas apmaiņas vizītes starp Aglonas vidusskolas un Alantas ģimnāzijas (LT) skolēnu grupām un skolotājiem. 8.-12. oktobrimī Aglonas vidusskolas 8.-12. klašu skolēni un skolotājas L.Kaļāne un R.Karpova devās uz Lietuvu, Alantas ģimnāziju. Vizītes laikā bija iespēja iepazīties ar Alantas ģimnāziju, Lietuvas galvaspilsētu Viļņu, tās vēsturi un ievērojamākajām vietām, skolnieki piedalījās stundās, strādāja darba grupās un  izveidoja prezentāciju par to, kā mainījās Latvijas un Lietuvas apkārtne 100 gadu laikā, ko mēs darām, lai atrisinātu un uzlabotu dabas problēmas, kā arī kādas sekas cilvēks pēc sevis atstāj ekosistēmās. Vizītes laikā tika iegūti jauni draugi, kurus 2019. gada pavasarī jaunieši gaidīs Aglonā. Visas projekta izmaksas 8050,00 EUR apmērā finansē programma Nordplus.

Aglonas novada dome darbojas kā sadarbības partneris Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Piecu Aglonas novada izglītības iestāžu – Aglonas  vidusskola,  Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra ( Kudrjašova) Grāveru pamatskola, Priežmalas pamatskola, Šķeltovas pamatskola un Aglonas internātvidusskola2017./2018.  mācību gada karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānā  tika apstiprināti un novadīti 26 projekta  ietvaros finansēti pasākumi. Novada skolu 1. -12. klašu izglītojamajiem bija iespēja doties ekskursijās,  apmeklēt izglītības izstādi „Skola 2018” Ķīpsalā. Tika organizētas tikšanās ar dažādiem speciālistiem, kuru laikā izglītojamajiem bija iespēja apzināt savas spējas un talantus.

Aglonas novada dome iesaistījusies jauniešus projektā “PROTI un DARI!Nr.8.3.3.0/15/I/001, kurā jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem var saņemt zinošu speciālistu padomus, apgūt iemaņas apmācībās un saņemt vērtīgas konsultācijas. Projekts paredzēts jauniešiem, kuri nemācās un nestrādā. 2018. gadā “PROTI un DARI” priekšrocības izmantoja trīs Aglonas novada jaunietes, apgūstot neformālās izglītības programmas “Klasiskais manikīrs” un „Grāmatvedības pamati”. Projekta ietvaros Aglonā plānots rīkot vēl lietvedības, vaksācijas, floristikas un grāmatvedības  kursus.

2018. gadā Aglonas novada pašvaldība (sadarbības partneris) turpināja iesaistījusies Latgales plānošanas reģiona Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projektā Nr. LLI-59Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai (Open leadership)”.  Projekta aktivitātes: starptautiskas konferences, reģionāla līmeņa konferences, darbnīcas, apmācības, individuālas un grupu koučinga sesijas, pieredzes apmaiņas braucieni gan Latvijas mērogā, gan pie vadošā partnera pašvaldībām Lietuvā, LEAN vadības sistēmas apguve.

Valsts kultūrkapitāla fonda programmas ietvaros Aglonas bazilikas Kora skolas koris 2018. gadā īstenoja projektu „Aglonas bazilikas Kora skolas kora dalība 42. Vispasaules koru federācijas PUERI CANTORES kongresā Barselonā”. Projekta ietvaros Aglonas bazilikas Kora skolas koris laikā no 11.07. – 15.07.2018 piedalījās Vispasaules bērnu un jauniešu koru federācijas PUERI CANTORES kongresā – festivālā Barselonā, kopā ar  kori no Vācijas  sniedza koncertu  de Sant Fèlix Africà baznīcā un piedalījās Noslēguma svinīgajā dievkalpojumā Ģimenes bazilikā. Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums – 3000,00 EUR.

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros Aglonas novada pašvaldība uzsāka projekta  “Mans prāts ir brīvs – esmu brīvprātīgais!” īstenošanu.  Aktivitātes: izveidot darba grupu ar jauniešu līdzdalību, kas izstrādā nepieciešamo dokumentāciju jauniešu brīvprātīgajam darbam pašvaldībā; organizēt informatīvus seminārus par brīvprātīgā darba būtību Latvijā un Eiropas brīvprātīgo darbu; doties pieredzes apmaiņas braucienā; apgūt brīvprātīgajam darbam nepieciešamās prasmes.  Projekta tiešā mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 13 – 25 gadiem. Projekta īstenošanas laiks: 2018. gada 28. maijs – 2019. gada 31. maijs. Projekta budžets: 3276,89 EUR  (Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam -  100%).

2018. gadā noslēdzās Meža dienu 2016.-2018. g. ietvaros īstenotās aktivitātes padarīt Latviju krāšņāku ar koku stādījumiem un mazo koka arhitektūras objektu izvietošanu parkos gatavojoties Latvijas simtgadei. 2018. gadā iegādāti kokmateriāli mazo koka arhitektūras formu izveidošanai Māras parka teritorijā (Aglonas ciema atpūtas vieta, dabas parks “Cirīša ezers”): 1 sols, 1 atkritumu urna, 2 aizsargi skudru pūžņiem, 8 koka skulptūras – sēnes. Meža dienu 2018 ietvaros iedzīvotāji tika aicināti apzināt esošās meža veltes, kā arī iepazīties ar Dabas parka “Cirīša ezers” (NATURA 2000) teritorijā esošo floru un faunu. Kokmateriālu izmaksas – 600,00 EUR apmērā -  tika segtas no LPS budžeta, ko finansēja Meža attīstības fonds.

Aglonas novada dome arī 2018. gadā piešķīra līdzekļus (2000,00 EUR)  iedzīvotāju iniciatīvām Mazo grantu konkursam “Sabiedrība ar dvēseli – 2018”, rezultātā īstenoti 4 projekti:
1. Iniciatīvas grupas “Atbalsts “Draiskuļiem”” projekts “Tautas tērpa svārku kreklu iegāde Šķeltovas TN deju grupai “Draiskuļi”, SAD-1189 - 500,00 EUR.
2.      Iedzīvotāju grupas no Grāveriem projekts Raģeļu Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcas elektroinstalācijas atjaunošana”, SAD-1190 - 492,85 EUR.
3.      Iniciatīvas grupas “Velomīļi” projekts “Pasākumam “Ar veļiku pa Aglyunu 2018” būt”, SAD-1097 - 500,00 EUR.
4.      Biedrība “Spēkavots  projekts “Bērnu krāsojamās grāmatiņas „Mana Aglona” izveidošana””, SAD-1191 - 467,90 EUR.

Aglonas novada vietējo iniciatīvu grupas un sabiedriskās organizācijas aktīvi piedalījās nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” izsludinātajā Mazo grantu projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi – 2018”, iesniedzot 12 projektu pieteikumus, atbalstīti tika sekojoši projekti:
1. “Mēs – sava pagasta bērniem” – Šķeltovas pagasta iniciatīvas grupa „Jaunieši”;
2. “Aglonas kapsētas sakopšana un savākšanas laukuma izveide” -  IG;
3. „Raģeļu Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcas ieejas durvju atjaunošana”  – IG “Grāveri”;
4. „Labie darbi Grāveru pagasta teritorijā Latvijas simtgadei”  – biedrība „Mēs Grāveriem”;
5. „Radošā studija”  – NVO „Spēkavots”.

Investīciju piesaiste un projektu pieteikumu sagatavošana 2019. gadā notiks atbilstoši apzinātajām prioritātēm pašvaldības attīstības programmā, izsludinātajiem projektu konkursiem un domes pieņemtajiem lēmumiem.

 Attīstības plānošana 

Pamatojoties uz Aglonas novada domes 2018. gada 29. marta lēmumu “Par Aglonas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes uzsākšanu” (prot. Nr.9, 7.§), Aglonas novada dome ir uzsākusi Aglonas novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam izstrādi. Saskaņā ar lēmumu ir apstiprināts  attīstības programmas izstrādes darba uzdevums, tā izpildes termiņi un izstrādes vadības/darba grupas sastāvs.

Attīstības programma ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums vietējās pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.
Attīstības programmā ietver pašreizējās situācijas analīzi, tendences un prognozes, kā arī informāciju par attīstības programmas izstrādes procesu un nosaka vidēja termiņa prioritātes, rīcības un investīciju plānu, attīstības programmas īstenošanai nepieciešamo resursu apjomu un attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtību.
Attīstības programmas izstrāde ilgs līdz 2019. gada maijam.
Sabiedrības pārstāvji varēs līdzdarboties attīstības programmas izstrādē:
-          piedaloties tematiskajās darba grupās;
-          aizpildot iedzīvotāju aptaujas anketas;
-          piedaloties sabiedriskajā apspriedē;
-          iesaistoties publiskajā apspriešanā.
Par attīstības programmas izstrādi atbildīgā persona ir Aglonas novada domes teritorijas plānotāja Lāsma Strole – Krasovska; mob. tālr. 29210088; e-pasts: lasma.strole@aglona.lv.

Informāciju iesniedza: telpiskās attīstības plānotāja Ineta Valaine, teritorijas plānotāja/projektu vadītāja Lāsma Strole – Krasovska, projektu vadītāja Vita Rivare

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv