Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka pieņemšanas laiki 2014.gada I pusgadā


Pamatojoties uz Aglonas novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Aglonas novada domes nolikums” 88. punktu ir noteikti Aglonas novada domes priekšsēdētājas Helēnas Streiķes un Aglonas novada domes priekšsēdētājas vietnieka Osvalda Šatilova apmeklētāju pieņemšanas laiki Aglonas novada teritoriālajās pārvaldēs 2014.gada I pusgadā

Teritoriālā vienība Helēna Streiķe Osvalds Šatilovs
Aglonas novada administratīvā ēka Katra mēneša pirmā pirmdiena no plkst. 9.00- 12.00.

Janvāris – 06.01.
Februāris -03.02.
Marts- 03.03.
Aprīlis- 07.04.
Maijs- 05.05.

Katra mēneša ceturtā pirmdiena no plkst. 9.00- 12.00.

Janvāris – 27.01.
Februāris -24.02.
Marts- 24.03.
Aprīlis- 28.04.
Maijs- 26.05.

Aglonas novada

Grāveru pagasta pārvalde

Katra mēneša otrā pirmdiena no plkst. 9.00- 12.00.

Janvāris – 13.01.
Februāris -10.02.
Marts- 10.03.
Aprīlis- 14.04.
Maijs- 12.05.

Katra mēneša pirmā pirmdiena no plkst. 9.00- 12.00.

Janvāris – 06.01.
Februāris -03.02.
Marts- 03.03.
Aprīlis- 07.04.
Maijs- 05.05.

Aglonas novada

Kastuļinas pagasta pārvalde

Katra mēneša trešā pirmdiena no plkst. 9.00- 12.00.

Janvāris – 20.01.
Februāris -17.02.
Marts- 17.03.
Aprīlis- 21.04.
Maijs- 19.05.

Katra mēneša otrā pirmdiena no plkst. 9.00- 12.00.

Janvāris – 13.01.
Februāris -10.02.
Marts- 10.03.
Aprīlis- 14.04.
Maijs- 12.05.

Aglonas novada

Šķeltovas pagasta pārvalde

Katra mēneša ceturtā pirmdiena no plkst. 9.00- 12.00.

Janvāris – 27.01.
Februāris -24.02.
Marts- 24.03.
Aprīlis- 28.04.
Maijs- 26.05.

Katra mēneša trešā pirmdiena no plkst. 9.00- 12.00.

Janvāris – 20.01.
Februāris -17.02.
Marts- 17.03.
Aprīlis- 21.04.
Maijs- 19.05.