Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada domes sēde 2018. gada 28. jūnijā

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27.pantu sasaucu Aglonas novada domes sēdi 2018.gada 28.jūnijā plkst. 09:00, Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās. Izsludinu sekojošu sēdes darba kārtību.

Darba kārtībā:

 1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
 2. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
 3. Par Aglonas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu. (ziņo Ā.Perševica)
 4. Par zivju nozveju. (ziņo L.Bartuša)
 5. Par speciālās atļaujas izsniegšanu. (ziņo l.Bartuša)
 6. Par SIA “MCB Būve” iesniegumu. (ziņo L.Bartuša)
 7. Par zemes jautājumiem. (ziņo I.Maļuhina)
 8. Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo L.Bartuša)
 9. Par bērnu un jauniešu iesaistīšanu Preiļu novada bērnu un jauniešu Sporta skolā.(ziņo L. Bartuša)
 10. Par Aglonas novada domes 2017.gada publisko pārskatu. (ziņo L.Strole – Krasovska)
 11. Par dividendēm. (ziņo I.Jokste)
 12. Par Aglonas novada domes 30.05.2018. sēdes protokola Nr.14 paragrāfs Nr.24 lēmuma “Par Aglonas novada skolēnu, skolotāju un treneru apbalvošanu”  precizēšanu. (ziņo I.Jokste)
 13. Par budžeta grozījumiem uz 01.06.2018. (ziņo I.Jokste)
 14. Par SIA “DataPro Group” sadarbības piedāvājumu. (ziņo L. Bartuša)
 15. Par atraktīvo atpūtas centru. (ziņo A.Valainis)
 16. Par TIC telpas pārvietošanas izmaksām. (ziņo A.Valainis)

Aglonas novada domes priekšsēdētāja                                          I.Barkeviča