Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada domes sēde 28.09.2012.

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27.pantu Aglonas novada domes sēde tiek sasaukta 2012.gada 28.septembrī plkst.10.00, Somersetas ielā 34, Aglonā, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās. Izsludināta šāda dienas kārtība:

 1. Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
 2. Par budžeta izpildi.
 3. Par grozījumiem 2012.gada budžetā.
 4. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
 5. Par morālā kaitējuma atlīdzību.
 6. Par grozījumiem BSAC „Somerseta” štatu sarakstā 2012.gadam.
 7. Par saistošo noteikumu Nr. 6 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanu Aglonas novadā” precizēšanu ielu_tirdznieciba_noteikumi  ; pask_raksts_ielu_tirdznieciba
 8. Par saistošo noteikumu Nr. 7 „Grozījumi Aglonas novada pašvaldības 2010. gada 27. janvāra saistošajos noteikumus Nr. 2 „PAR AGLONAS NOVADA DOMES NODEVĀM”” precizēšanu Grozījumi_par_nodevam_2012_labot  ;  pask_raksts_nodevas_grozijumi_2012
 1. „Par  nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Aglonas novadā ” apstiprināšanu.
 2. Par TEP apstiprināšanu  un par saistībām ūdenssaimniecības  attīstības investīciju projekta īstenošanai.
 3. Par sociālajiem jautājumiem.
 4. Par zemes jautājumiem
 5. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.

13.1. Par Šķeltovas pamatskolas basketbola laukuma norakstīšanu.

13.2. Par nodibinājuma „Fonds Sibīrijas bērni” vēstuli (03.09.2012., Nr. 1598).

13.4. Par projektu.

13.5. Par iepirkumiem.

13.6. Par Aglonas novada ģerboņa noteikšanu

13.7. Par V.Griguļa iesniegumu.

 

Aglonas novada domes priekšsēdētājs  I.Reščenko