Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada domes sēde

Saturs atjaunots: 28.10.2019.

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu sasaucu Aglonas novada domes sēdi 2019. gada 25. oktobrī plkst. 10.00, Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās. Izsludinu sekojošu sēdes darba kārtību.

Darba kārtībā:

1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
2. Par sabiedriskās apspriešanas par administratīvi teritoriālās reformas modeli rezultātiem. (ziņo I.Klindžāne)
3. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
4. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
5. Par veiktajām tirgus izpētēm oktobrī. (ziņo A.Podskočija)
6. Par grozījumiem Aglonas novada 2010. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 6 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Aglonas novadā”. (ziņo I.Klindžāne)
7. Par līdzekļu piešķiršanu Aglonas vidusskolas hokeja laukuma atjaunošanai. Aglonas vidusskolas direktores Lidijas Šatilovas iesnieguma izskatīšana. (ziņo I.Klindžāne)
8. Par grozījumiem Aglonas vidusskolas budžetā un amatu sarakstā 2019. gadam.
(ziņo I.Poga)
9. Par iesniegumu notāram par mantojuma atklāšanās izsludināšanu. (ziņo I.Klindžāne)
10. Par maksas pakalpojumu izcenojuma apstiprināšanu Šķeltovas pagasta Tautas nama telpu nomai. (ziņo I.Jokste)
11. Par Aglonas novada domes finanšu nodaļas vadītāja apstiprināšanu amatā. (ziņo I.Klindžāne)
12. Par iepirkuma procedūras AND/2019/10_ERAF “Radošo industriju centra būvniecība un teritorijas labiekārtošana” rezultātiem. (ziņo I.Gžibovska)
13. Par iepirkuma procedūras Nr. AND/2019/12_ERAF “Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana radošo industriju centra būvniecībai un teritorijas labiekārtošanai” rezultātiem. (ziņo I.Gžibovska)
14. Par iepirkuma procedūras Nr. AND/2019/23 “Aglonas novada ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2019./2020. gada ziemas sezonā” rezultātiem. (ziņo I.Gžibovska)
15. Par iepirkuma procedūras Nr. AND 2019/19 “Transportlīdzekļu un traktortehnikas tehniskā apkope, remonts un rezerves daļu iegāde” rezultātiem. (ziņo I.Gžibovska)
16. Par iepirkuma procedūras Nr. AND/2019/21-SP “Santehnikas preču iegāde Aglonas novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām” rezultātiem. (ziņo I.Gžibovska)

Aglonas novada domes priekšsēdētājs J.Butēvics

 • Par paveikto 2019. gadā

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS