Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada domes sēde notiks 19.jūnijā

Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 45. panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 19. pantu un 20. pantu, Aglonas novada domes sēde tiek sasaukta 2013. gada 19. jūnijā plkst.12.00 domes sēžu zālē.

Domes sēdes darba kārtība:

1) Domes priekšsēdētāja vēlēšanas;

2) Domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas;

3) Domes pastāvīgo komiteju izveidošana.

Uz domes sēdi  aicināti 9 jaunievēlētie Aglonas novada domes deputāti.

Saskaņā ar likumu pirmo jaunievēlētās domes sēdi  sasauks un līdz priekšsēdētāja ievēlēšanai vadīs  novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja  Lidija Šatilova.

Jaunievēlētās domes sēde jāsasauc  ne ātrāk kā 10 dienas un ne vēlāk kā 20 dienu laikā pēc oficiālās vēlēšanu rezultātu pasludināšanas dienas.

Aglonas novada  vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja  Lidija Šatilova.