Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada Dzimtsarakstu nodaļas statistika par 2014. gadu

2014.gadā Aglonas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 19 jaundzimušie (t.sk. 12 meitenes un 7 zēni). Salīdzinājumā ar 2013.gadu dzimušo skaits ir par 6 bērniem mazāk.
Jaundzimušo vārdi: Alīna, Tamila, Valērija, Evelīna, Annika, Jeļizaveta, Laila, Viktorija, Patrīcija, Keitija, Astra, Raminta; Verners, Armands, Daniels, Kirils, Vasilijs, Alekss, Deivids.
5 mazuļi saviem vecākiem ir pirmdzimtie bērni, kā otrais bērns piedzimuši 7 mazuļi, kā trešais – 3, kā ceturtais – 2, kā piektais – 2 mazuļi.
8 bērniem atzīta paternitāte, 1 bērns reģistrēts bez ziņām par bērna tēvu.
2014.gadā reģistrētas 23 laulības (t.sk. 2 dzimtsarakstu nodaļā, 2 ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām, 19 Aglonas Romas katoļu draudzē).
43 laulātajiem ir bijusi pirmā laulība, 3 laulātajiem – otrā laulība.
Jaunākajai līgavai bija 23 gadi, vecākajai – 46 gadi, jaunākajam līgavainim bija 22 gadi, vecākajam – 49 gadi.
Atzīme par laulības šķiršanu izdarīta 6 laulību reģistros (2013.gadā – 5 reģistros).
2014.gadā Aglonas novada dzimtsarakstu nodaļā sastādīts 51 miršanas reģistrs -miruši 29 vīrieši un 22 sievietes, no tiem 11 mirušie bija SAC „Aglona” iemītnieki, 8 mirušie – VSAC „Latgale” filiāles „Krastiņi” iemītnieki.
22 mirušajiem pēdējā dzīves vieta bija Aglonas pagasts, 5 – Šķeltovas pagasts, 3 – Grāveru pagasts, 18 – Kastuļinas pagasts, 3 mirušie no citiem novadiem. Salīdzinājumā ar 2013.gadu, mirušo skaits ir par 2 vairāk. Jaunākais mirušais bija 33 gadus vecs vīrietis, vecākais mirušais bija 93 gadus vecs vīrietis.
Dažāda veida apliecības atkārtoti izdotas 10 gadījumos, 10 reģistru ierakstos veikti papildinājumi.

Informāciju iesniedza Aglonas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas p.i.  Inese Rutka

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv