Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada Dzimtsarakstu nodaļas statistika par 2015.gadu

2015. gadā Aglonas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 18 jaundzimušie (t.sk. 9 meitenes un 9 zēni). Salīdzinājumā ar 2014. gadu, dzimušo skaits ir par 1 bērnu mazāk.

Jaundzimušo vārdi: Agate, Amēlija, Melānija, Viktorija, Marija, Emīlija,Nikola, Daina, Nika;
Rinalds, Markuss, Patriks, Maksims, Ritvars, Armands, Matvejs, Sergejs, Tomass.
3 mazuļi saviem vecākiem ir pirmdzimtie bērni, kā otrais bērns piedzimuši 9 mazuļi, kā trešais – 5, kā sestais – 1 mazulis.
7 bērniem atzīta paternitāte.
2015.gadā reģistrētas 29 laulības (t.sk. 5 dzimtsarakstu nodaļā, 24 Aglonas Romas katoļu draudzē).
54 laulātajiem ir bijusi pirmā laulība, 4 laulātajiem – otrā laulība.
Jaunākajai līgavai bija 22 gadi, vecākajai – 38 gadi, jaunākajam līgavainim bija 24 gadi, vecākajam – 53 gadi.
Atzīme par laulības šķiršanu izdarīta 6 laulību reģistros (2014.gadā arī 6 reģistros).
2015.gadā Aglonas novada dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 44 miršanas reģistri -miruši 23 vīrieši un 21 sieviete, no tiem 6 mirušie bija SAC „Aglona” iemītnieki, 1 mirušais – VSAC „Latgale” filiāles „Krastiņi” iemītnieks.
21 mirušajam pēdējā dzīves vieta bija Aglonas pagasts, 7 – Šķeltovas pagasts, 2 – Grāveru pagasts, 7 – Kastuļinas pagasts, 7 mirušie no citiem novadiem.
Salīdzinājumā ar 2014.gadu, mirušo skaits ir par 7 mazāk.
Jaunākais mirušais iedzīvotājs bija 39 gadus veca sieviete, vecākais mirušais iedzīvotājs – 91 gadus veca sieviete.
Dažāda veida apliecības atkārtoti izdotas 12 gadījumos, 9 reģistru ierakstos veikti papildinājumi.

Informāciju iesniedza: Inese Rutka, Aglonas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas p.i.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv