Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada Dzimtsarakstu nodaļas statistika par 2016. gadu

2016. gadā Aglonas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 18 jaundzimušie (t.sk. 13 meitenes un 5 zēni). Salīdzinājumā ar 2015. gadu, dzimušo skaits nav mainījies.

Jaundzimušo vārdi: Agate, Akvelīna, Eva, Liāna, Ksenija, Paula, Milana, Tīna, Loreta, Agnija Elza, Annija, Amanda, Rodrigo, Nikita, Arsēnijs, Daniels, Miks Gustavs.
6 mazuļi saviem vecākiem ir pirmdzimtie bērni, kā otrais bērns piedzimuši 5 mazuļi, kā trešais – 6, kā ceturtais – 1 mazulis.
8 bērniem atzīta paternitāte.
2016. gadā reģistrētas 22 laulības (t.sk. 2 dzimtsarakstu nodaļā, 19 Aglonas Romas katoļu draudzē, 1 Bērzgales Dieva apredzības Romas katoļu draudzē).
41 laulātajam ir bijusi pirmā laulība, 5 laulātajiem – otrā laulība, 2 laulātajiem – trešā laulība.
Jaunākajai līgavai bija 18 gadi, vecākajai – 76 gadi, jaunākajam līgavainim bija 19 gadi, vecākajam – 85 gadi.
Atzīme par laulības šķiršanu izdarīta 8 laulību reģistros (2015. gadā 6 reģistros).
2016. gadā Aglonas novada dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 43 miršanas reģistri -miruši 20 vīrieši un 23 sievietes, no tiem 10 mirušie bija SAC „Aglona” iemītnieki, 3 mirušie – VSAC „Latgale” filiāles „Krastiņi” iemītnieki.
17 mirušajiem pēdējā dzīves vieta bija Aglonas pagasts, 12 – Šķeltovas pagasts, 3 – Grāveru pagasts, 7 – Kastuļinas pagasts, 4 mirušie no citiem novadiem. Salīdzinājumā ar 2015. gadu, mirušo skaits ir par 1 mazāk. Jaunākais mirušais iedzīvotājs bija 21 gadus vecs vīrietis, vecākais mirušais iedzīvotājs – 95 gadus veca sieviete.
Dažāda veida apliecības atkārtoti izdotas 9 gadījumos, 11 reģistru ierakstos veikti papildinājumi.

Informāciju sagatavoja: Skaidra Mežiniece, Aglonas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv