Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada Dzimtsarakstu nodaļas statistika par 2017. gadu*

2017. gadā Aglonas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 7 jaundzimušie (t.sk. 4 meitenes un 3 zēni). Salīdzinājumā ar 2016. gadu, reģistrēto dzimšanas reģistru skaits ir par 11 mazāk.

2 mazuļi saviem vecākiem ir pirmdzimtie bērni, kā otrais bērns piedzimuši 2 mazuļi, kā ceturtais – 3 mazuļi. 3 bērniem atzīta paternitāte.

 2017. gadā sastādīti 40 laulības reģistri, t.sk. 2 par dzimtsarakstu nodaļā noslēgtajām laulībām, 1 par ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām noslēgtajām laulībām, 36 par Aglonas bazilikas draudzē un 1 par Bērzgales Dieva apredzības Romas katoļu draudzē noslēgtajām laulībām.

76 laulātajiem ir bijusi pirmā laulība, 2 laulātajiem – otrā laulība, 2 laulātajiem – trešā laulība.

Jaunākajai līgavai bija 20 gadi, vecākajai – 39 gadi, jaunākajam līgavainim bija 22 gadi, vecākajam – 47 gadi.

Atzīme par laulības šķiršanu izdarīta 10 laulību reģistros (2016.gadā 8 reģistros).

2017. gadā Aglonas novada dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 37 miršanas reģistri – miruši 20 vīrieši un 17 sievietes, no tiem 7 mirušie bija SAC „Aglona” iemītnieki, 3 mirušie – VSAC „Latgale” filiāles „Krastiņi” iemītnieki.

19 mirušajiem pēdējā dzīves vieta bija Aglonas pagasts, 9 – Kastuļinas pagasts, 6 – Šķeltovas pagasts, 1 – Grāveru pagasts, 2 mirušie no citiem novadiem.

Salīdzinājumā ar 2016. gadu, sastādīto miršanas reģistru skaits ir par 6 mazāk.

Jaunākais mirušais iedzīvotājs bija 41 gadu vecs vīrietis, vecākie mirušie iedzīvotāji – 90 gadus veca sieviete un vīrietis.

Dažāda veida apliecības atkārtoti izdotas 10 gadījumos, 10 reģistru ierakstos veikti papildinājumi.

* Reģistrēt civilstāvokļa aktu reģistrus (dzimšanas, miršanas, laulības) var jebkurā dzimtsarakstu nodaļā, neatkarīgi no personas deklarētās dzīves vietas, dzimšanas vai miršanas vietas, līdz ar to dzimtsarakstu nodaļas statistika atspoguļo tikai dzimtsarakstu nodaļā sastādīto reģistru skaitu, nevis datus par iedzīvotājiem novadā.

Faktiski Aglonas novadā 2017. gadā dzimušo bērnu skaits pēc pabalsta par jaundzimušo izmaksas datiem – 15 bērni (dzimušo skaits var būt neprecīzs, ja kāda ģimene nav saņēmusi pašvaldības pabalstu).

Pēc deklarētās dzīves vietas datiem uz 10.01.2018. Aglonas novadā ir deklarēti desmit 2017. gadā dzimušie bērni.

Informāciju iesniedza:  Skaidra Mežiniece, Aglonas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv