Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada Dzimtsarakstu nodaļas statistika par 2018. gadu

2018. gadā Aglonas novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 14 dzimšanas reģistri (par jaundzimušām 4 meitenēm un 10 zēniem). Salīdzinājumā ar 2017. gadu reģistrēto dzimšanas reģistru  skaits ir par 7 vairāk.

Divi mazuļi saviem vecākiem ir pirmdzimtie bērni, kā otrais bērns piedzimuši 7 mazuļi, ka trešais un ceturtais bērns- pa 2 mazuļiem,  un kā sestais bērns ģimenē – 1 mazulis. 8 bērniem atzīta paternitāte.
2018. gadā sastādīti 38 laulības reģistri, t.sk. 4 par dzimtsarakstu nodaļā noslēgtajām laulībām, 1 par ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām noslēgtajām laulībām, 32 par Aglonas bazilikas draudzē un 1 par Bērzgales Dieva apredzības Romas katoļu draudzē noslēgtajām laulībām.
68 laulātajiem ir bijusi pirmā laulība, 8 laulātajiem – otrā laulība.
Jaunākajai līgavai bija 21 gads, vecākajai – 68 gadi, jaunākajam līgavainim bija 20 gadi, vecākajam – 70 gadi.
Atzīme par laulības šķiršanu izdarīta 11 laulību reģistros (2017. gadā 10 reģistros).
 2018. gadā Aglonas novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 36 miršanas reģistri – miruši 18 vīrieši un 18 sievietes, no tiem  9 mirušie bija SAC „Aglona” iemītnieki,  2 mirušie – VSAC „Latgale” filiāles „Krastiņi” iemītnieki. 23 mirušajiem pēdējā dzīves vieta bija Aglonas pagasts, 5 – Kastuļinas pagasts, 3 – Šķeltovas pagasts, 2 – Grāveru pagasts, 3 mirušie no citiem novadiem.
Salīdzinājumā ar 2017. gadu sastādīto miršanas reģistru skaits ir par 1 mazāk.
Jaunākais mirušais iedzīvotājs bija 56 gadu vecs vīrietis, vecākais mirušais  iedzīvotājs – 95 gadus veca sieviete.
Dažāda veida apliecības atkārtoti izdotas 5 gadījumos, 12 reģistru ierakstos  veikti papildinājumi.

Informáciju iesniedza:  Skaidra Mežiniece, Aglonas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv