Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada Dzimtsarakstu nodaļas statistika par 2019. gadu

2019. gadā Aglonas novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 12 dzimšanas reģistri (par jaundzimušām 5 meitenēm un 7 zēniem).

Salīdzinājumā ar 2018. gadu, reģistrēto dzimšanas reģistru  skaits ir par 2 mazāk. 3 mazuļi saviem vecākiem ir pirmdzimtie bērni, kā otrais bērns piedzimuši 5 mazuļi, kā trešais- 2 mazuļi, kā ceturtais bērns-  1 mazulis,  un kā septītais bērns ģimenē – 1 mazulis. 2 bērniem atzīta paternitāte.
2019. gadā sastādīti 28 laulības reģistri, t.sk. 2 par dzimtsarakstu nodaļā noslēgtajām laulībām, 1 par ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām noslēgtajām laulībām, 25 par Aglonas bazilikas draudzē noslēgtajām laulībām. 46 laulātajiem ir bijusi pirmā laulība, 9 laulātajiem – otrā laulība, un 1 laulātajam- trešā laulība. Jaunākajai līgavai bija 21 gads, vecākajai – 72 gadi, jaunākajam līgavainim bija 22 gadi, vecākajam – 84 gadi.
Atzīme par laulības šķiršanu izdarīta 3 laulību reģistros (2018. gadā 11 reģistros).
 2019. gadā Aglonas novada dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 39 miršanas reģistri – miruši 20 vīrieši un 19 sievietes, no tiem  5 mirušie bija SAC „Aglona” iemītnieki,  2 mirušie – VSAC „Latgale” filiāles „Krastiņi” iemītnieki. 13 mirušajiem pēdējā dzīves vieta bija Aglonas pagasts, 7 – Kastuļinas pagasts, 8 – Šķeltovas pagasts, 1 – Grāveru pagasts, 3 mirušie no citiem novadiem. Salīdzinājumā ar 2018. gadu, sastādīto miršanas reģistru skaits ir par 3 vairāk. Jaunākais mirušais iedzīvotājs bija 59 gadus vecs vīrietis, vecākais mirušais  iedzīvotājs – 94 gadus veca sieviete.
Dažāda veida apliecības atkārtoti izdotas 14 gadījumos, 3 reģistru ierakstos veikti papildinājumi.

Informāciju iesniedza: Skaidra Mežiniece, Aglonas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv