Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada Dzimtsarakstu nodaļas statistika par 2020. gadu

2020. gadā Aglonas novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 8 dzimšanas reģistri (par jaundzimušām 6 meitenēm un 2 zēniem). Salīdzinājumā ar 2019. gadu reģistrēto dzimšanas reģistru  skaits ir par 4 mazāk.

2020. gadā sastādīti 16 laulības reģistri, t.sk. 1 par dzimtsarakstu nodaļā noslēgtajām laulībām, 2 par ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām noslēgtajām laulībām, 13 par Aglonas bazilikas draudzē noslēgtajām laulībām.

30 laulātajiem ir bijusi pirmā laulība, 2 laulātajiem – otrā laulība.

Jaunākajai līgavai bija 21 gads, vecākajai – 65 gadi, jaunākajam līgavainim bija 23 gadi, vecākajam – 72 gadi.

Atzīme par laulības šķiršanu izdarīta 7 laulību reģistros (2019. gadā 3 reģistros).

 2020. gadā Aglonas novada dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 42 miršanas reģistri – miruši 23 vīrieši un 19

sievietes, no tiem  5 mirušie bija SAC „Aglona” iemītnieki,  4 mirušie – VSAC „Latgale” filiāles „Krastiņi” iemītnieki. 20 mirušajiem pēdējā dzīves vieta bija Aglonas pagasts, 6 – Kastuļinas pagasts, 8 – Šķeltovas pagasts, 4 – Grāveru pagasts, 4 mirušie no citiem novadiem.

Salīdzinājumā ar 2019. gadu, sastādīto miršanas reģistru skaits ir par 3 vairāk.

Jaunākais mirušais iedzīvotājs bija 44 gadus veca sieviete, vecākais mirušais  iedzīvotājs – 96 gadus veca sieviete.

 

Informāciju iesniedza: Skaidra Mežiniece, Aglonas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

 

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv