Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada erudītu konkurss „MANA LATVIJA”

14. novembrī Aglonas vidusskolā tika organizēts Aglonas novada izglītības iestāžu erudītu konkurss „Mana Latvija”, kas veltīts valsts pasludināšanas 93. gadadienai, informējusi Aglonas vidusskolas skolotāja Lilija Meldere.

 

Ikvienam ir savs

Dzimšanas dienas mēnesis

Un diena,

Kad gadi nāk ciemos.

Mūsu dzimtenei

Tāds ir novembris…

Ar šiem vārdiem konkurss tika atklāts un sākās erudīcijas un zināšanu pārbaudes laiks.

Konkursu vadīja skolas pašpārvaldes locekles – Mārīte un Zanda. Erudītu konkursā piedalījās 5.-9. klašu skolēni. Katras skolas komandu pārstāvēja pieci dalībnieki.

Komandām bija jāsagatavo mājas darbs par tēmu – ar ko Latviju atpazīst pasaulē. Visatraktīvāko mājas darbu sniedza Aglonas internātvidusskolas erudītu komanda. Konkursa gaitā skolu komandas veica dažāda veida uzdevumus par Latvijas vēsturi. Visu komandu dalībnieki bija ļoti zinoši, labi pārzināja Latvijas vēstures pamatfaktus, veiksmīgi orientējās Latvijas kartē, atpazina novadu tautu tērpus un senlatviešu darbarīkus, prata atrisināt burtu-skaitļu mīklu par Brīvības cīņām, zināja Latvijas prezidentus un viņu darbības laiku.

  

 

 

 

Kamēr dalībnieki sacentās savā starpā, pildot uzdevumus, arī skatītāji varēja parādīt savas zināšanas un  nopelnīt kādu „pārsteigumu”. Savās zināšanās par Latvijas vēsturi sacentās arī komandu kapteiņi.

Konkursa gaitā noskaidrojās erudītākā komanda – skolēni no Priežmalas pamatskolas.

Konkursa noslēgumā katra komanda rakstīja novēlējumu Latvijai dzimšanas dienā. Konkursa dalībnieki Latvijai dzimšanas dienā novēlēja „Brīvību un spēku, laimi un izturību. Lai no tevis, Latvija, neaizbrauc mūsu mīļie! Mēs mīlam tevi, Latvija!”

Komandu darbu konkursā vērtēja profesionāla žūrija, kuras sastāvā bija katras skolas vēstures skolotāji. Pateicoties Aglonas novada domes atbalstam, skolotāji – konsultanti, konkursa uzvarētāji un  pārējie konkursa dalībnieki saņēma diplomus un pateicības balvas.

„Dalībnieki atzina, ka sevis apzināšanos un jaunu pieredzi viņiem dod šāda piedalīšanās dažādos ārpusskolas pasākumos. Konkursa uzdevumi bija gan viegli, gan arī sarežģīti. Pozitīvi ir tas, ka tika iegūtas jaunas un nostiprinātas iepriekš iegūtās zināšanas,” uzsvērusi skolotāja L.Meldere.